4500 lag og foreninger uten Tono-avtale

Uenige om betaling til komponistene: Brøt forhandlingene om prisen for framføringer.

Spillemidler: – Gleden dempes når det økes ett sted, men kuttes et annet

Regjeringen satser på kulturfrivillighet, men må rydde opp enda mer i hvordan spillemidlene blir fordelt, skriver Norsk musikkråd i dette innlegget.

God lyd må bli en prioritet, ikke en ettertanke

Dårlig lyd i de store konsertarenaene er et symptom på et større problem. Det har store konsekvenser for både det frivillige og profesjonelle musikklivet, skriver Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

Om rekruttering og mangfold i kor

Korsangen er en frivillig, men viktig aktivitet i lokalmiljøet som bidrar til mangfold, skriver Norsk sangerforum. I dette innlegget oppfordrer de organisasjonene til bedre samarbeid om å synliggjøre koraktiviteter som medvirker til integrering.

10 millioner til inkludering av ukrainere i kulturlivet

Kultur- og likestillingsdepartementet bevilger 10 millioner kroner for å inkludere ukrainske flyktninger i kor, dramagrupper, korps og andre fritidsaktiviteter på kulturfeltet. Målet er å gi flyktninger en opplevelse av en mer normal hverdag og bidra til at kulturfrivilligheten selv kan styrke egen inkluderingskompetanse, sier leder av Norsk musikkråd. 

Norske Konsertarrangører: Mva-påslaget svekker arrangørenes økonomi direkte

Når titusener solgte billetter for konserter i 2022 får 25 prosent moms på TONO-fakturaen, er det ifølge Norske Konsertarrangører ingen andre steder å dekke det inn enn på arrangørens bunnlinje. Norske kulturhus mener endringen bidrar til å skyve arrangørrisiko over til artisten.

TONO-moms reiser spørsmål om skattemyndighetenes kulturkunnskap

Norsk musikkråd: – Har myndighetene forstått hva moms-pålegget til TONO vil innebære for et kulturliv som skal reise seg etter pandemien?

Kulturbudsjettet 2022: Norsk musikkråd skuffet over manglende midler til gjenoppbygging av musikklivet

– Krisen i musikklivet er på ingen måte over.

Standard for øverom på plass etter mange års arbeid

Arbeidet for minstekrav til øvingsrom vinner fram. – Uegnede lokaler gir dårlige musikkopplevelser og helseskader, sier styreleder i Norsk musikkråd.

Musikkvalget 2021: – Ingen godtar at noen må spille organisert fotball i en skråning

– Forutsigbarhet for frivilligheten! I Ballades valgserie får norsk musikkliv si hva som er viktigst for dem etter halvannet år i krise og like før stortingsvalget. Hvor mye har det å si for dem hvilken farge regjeringen får? I dag: Styreleder i Norsk musikkråd.