Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder (Foto: Caroline Roka)

TONO og Norsk musikkråd med ny avtale for grasrotarrangører

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører.

Kalender

Avtalen er framforhandlet etter lang dialog gjennom 2018, og er nå godkjent av begge organisasjoners styrer, forteller TONO og NMR i en pressemelding. Avtalen gjelder fra 1. januar 2019.

Løsningen omfatter totalt 240 lag fordelt på organisasjonene AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum, Norsk musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Konsertarrangører. De lagene som faller utenfor avtalen vil fortsette å inngå individuelle avtaler med TONO.

– Vi er glade for å ha blitt enige om en avtale med NMR for dette arrangørsegmentet, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder, i pressemeldingen.

– De 240 arrangørlagene som er omfattet av avtalen har nå fått en god, sentral avtale som gir én årlig fremføringstillatelse mot et rimelig vederlag. For TONOs del betyr avtalen en inntektsøkning som står i sammenheng med den mengden av konserter som arrangeres av disse lagene, sier han.

Økning i vederlag
− Avtalen med TONO er svært viktig for våre lag og klubber, fordi det skaper forutsigbarhet, forteller generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

– I vår del av kulturlivet der den frivillige innsatsen er høy, mens omsetningen ofte er lav, er det helt sentralt at grasrotarrangørene opplever gode og forutsigbare rammevilkår. Samtidig som vederlagene nå øker, vil jeg oppfordre til at dette gjenspeiles i billettprisene. Vi må ikke undervurdere at publikum faktisk kan ha en høyere betalingsvilje for gode konsertopplevelser, sier han.

– Bakgrunnen for den nye avtalen er at lagene arrangerer langt flere konserter enn det den gamle avtalen fra 2009 la til grunn, noe som også var hovedårsaken til at TONO sa opp den gamle avtalen, sier Gaarder.

– Den gamle avtalen ga lisens på i snitt to konserter per lag per år. For de 240 lagene avtalen omfatter, lisensierer vi derimot i snitt cirka 13 konserter per lag per år. Den nye avtalen gjenspeiler dermed virkeligheten mye bedre enn den gamle, forklarer han.

I henhold til den nye avtalen vil TONO fakturere NMR hele vederlaget i to halvårlige terminer.

Om TONO
TONO ble stiftet i 1928, og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter framføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer mer enn 32 000 TONO-medlemmer samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info, se www.tono.no

Om Norsk musikkråd (NMR)
Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. NMR har rundt 300 000 medlemmer, 35 medlemsorganisasjoner, 18 fylkesmusikkråd/kulturnettverk og 150 lokale musikkråd. For mer info, se www.musikk.no/nmr

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev