Illustrasjonsfoto: Aslaug Olette Klausen

TONO og Norsk musikkråd enige om avtale for arrangørlag

Den nye rammeavtalen gjelder imidlertid kun for 2018.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har kommet til enighet om en avtale for 2018 for arrangørlag. Avtalen omfatter 250 arrangørlag, definert som«grasrotarrangører», som er medlemmer av AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk jazzforum og Norsk Viseforum, skriver TONO på sine hjemmesider tirsdag.

Rammeavtalen mellom NMR og TONO, som gikk ut ved nyttår, baserte seg på grunnlagstall som daterte seg tilbake til 2009, omfattet både utøverlag og arrangørlag. I den nye arrangøravtalen med TONO for 2018 er antall konserte oppjustert, ettersom det har blitt

– Vi har vært gjennom langvarige, men gode og konstruktive forhandlinger med Norsk musikkråd som nå har resultert i en avtale for NMRs arrangørlag for dette året. Vi er tilfredse med å ha inngått en avtale som tar høyde for et større antall konserter enn under den gamle avtalen. Vi har fortsatt en god dialog med Norsk musikkråd, og vi ser frem til videre forhandlinger om en avtale for 2019 og fremover, sier Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO til nettsidene.

Hør også: Tar TONO livet av små klubber?

Det lyktes altså ikke partene å komme til enighet om en mer langsiktig avtale. Men forhandlinger om en mer langvarig avtale fra 2019 vil igangsettes i løpet av kort tid, og det skal være ønsket fra begge parter at de kommer til enighet snarlig.

– Vi er tilfredse med å ha løst rettighetsspørsmålene for inneværende år til det beste for de lokale grasrotarrangørene og det lokale kulturlivet. Det er i både rettighetshavers og arrangørs interesse at en løsning kommer på plass. Vi har god dialog med TONO og har god tro på en snarlig løsning for 2019 og årene etter, sier Christin Sund, fungerende generalsekretær i Norsk musikkråd til TONO.

Norsk musikkråd skal betale TONO-vederlaget sentralt. Den enkelte arrangører er imidlertid fortsatt forpliktet til å sende TONO rapporter over hvilke verk som er fremført på konsertene.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev