Fra konsert med Aurora under Arrangørkonferansen i Ålesund i 2015 (Foto: Johannes Lovund)

Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Fra første juli må konsertarrangører forhandle individuelt med TONO. Også avtalen med Norsk Musikkråd er sagt opp, forhandlinger pågår.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

28/03/2020 Kl. 19:00

Oslo

Fatoumata Diawara

28/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

– TONO virker som de er på etterskudd med oss som har vært inkludert i avtalen med Norske Konsertarrangører. På den ene siden har de ikke vært villige til å videreføre vårt forslag, og på andre siden har de ikke gitt informasjon om hvordan de skal håndtere oss, sier daglig leder Mariann Bjørnelv i Studentersamfundet Folken.

I 2015 sa TONO opp sine to avtaler med Norske konsertarrangører (NKA); avtalene for studentarrangører og for helårsarrangører/klubber. Forhandlingene mellom partene brøt sammen i desember 2016. TONO gikk med på å forlenge avtalen til 1. juli. Fra denne datoen må alle NKAs medlemmer forhandle individuelt, og levere individuelle avregninger til TONO.

De frivillige studentarrangørene har etter det Ballade erfarer hatt 30 prosent rabatt på TONO-vederlaget. Til sammen skal de ha betalt inn over 1,7 millioner kroner i 2016, mot 1,2 millioner i 2006 da avtalen ble inngått.

Mariann Bjørnelv Foto: Erik Furulund (Foto: )

Lite informasjon
På NKAs arrangørwiki fremgår det at arrangører selv må ta kontakt med TONO for avtaler. Dette har Folken gjort, og fikk beskjed om at TONO ikke var klare for å gi ut informasjon.

– De sa de skulle ta kontakt med oss etter hvert. Siden har vi ikke hørt noe. Dette må jo komme på plass, og helst skulle vi hatt det nå. Det er ikke så lett å lage forsvarlig budsjett for høsten når vi ikke vet hvor mye TONO-penger vi må betale.

– Det er ganske frustrerende. Det er en stor post på noen hundre tusen, som vil ha mye å si for hvordan resultatet blir til jul, sier hun.

NKA har gjort innkreving
Til nå har all rapportering fra Studentersamfundet gått inn til NKA som har samlet informasjonen fra medlemmene og sendt videre til TONO. NKA har også stått for innkrevingen av vederlag på TONOs vegne.

– Jeg tror ikke TONO vet hvor mye arbeid NKA har gjort for dem. Det er tydelig at de er litt uforberedt på saksmengden når de ikke har klart å komme tilbake til oss i løpet av to måneder. Dette gjelder alle studenthusene jeg har vært i kontakt med, ingen har fått svar, sier Bjørnelv.

– Har det lagt føringer for høstens program at dere ikke kjenner TONO-nivået?

– Nei. I budsjettene har jeg tatt høyde for det verste scenarioet, og beregnet ut fra en full-TONO-utgift. Vi betaler våre TONO-penger med glede, det er ikke det. Men det er frustrerende å ikke vite hva avtalen blir, særlig når vi var tidlig ute med å ta kontakt. Vi er et ganske stort studenthus. Om vi må ut med 50 000 mer i året betyr det ikke kroken på døren for oss, men for enkelte av de mindre studenthusene kan dette være katastrofalt.

– Samtidig så ville vi jo helst ha fortsatt med NKA-avtalen vi har hatt. Jeg synes det er merkelig at TONO velger å si den opp.

Dersom det skulle vise seg at TONO-utgiften blir nær det dobbelte av dagens summer vil det ifølge Bjørnelv kunne få konsekvenser for konserttilbudet, og i hvert fall billettprisene. Bjørnelv tok for øvrig igjen kontakt med TONO i etterkant av intervjuet med Ballade. Svaret som ble gitt var at studenterhusene skal betale normalsatser, uten rabatt.

Klubb på dugnad
NKA-klubbene har hatt en avtale med TONO basert på en felles rammeavtale under Norsk Musikkråd. For klubbene har dette gitt et fast kronebeløp på 315 som vederlag for konserter med under 50 000 i billettinntekt og et vederlag på 3 prosent for alle konserter over 50 000.

Leder for Rockeklubben i Porsgrunn, Pål Berby, har ikke vært i kontakt med TONO. Han har heller ikke forsøkt å komme i kontakt med dem etter at han ble kjent med at avtalen utgår.

– Jeg utsetter i det lengste å ta kontakt med TONO, selv om jeg vet at jeg må. For oss som driver fra hånd til munn som frivillig, helårlig, konsertarrangør, frykter vi at dette blir både merarbeid og dyrere. Det er svært uheldig.

– Vil dere ikke at rettighetshavere skal få det de skal ha?

– Jo, absolutt. Men en kollektiv avtale som gir en god pris til de som faktisk, på dugnad, gir rettighetshavere et sted å spille året igjennom bør det være. Det handler om å gi og ta.

– Den avtalen vi har hatt har vært enkel å forholde seg til. Det har vært lite administrativt, og vi har hatt en fornuftig pris å betale.

Les også: TONOs konsertinntekter øker

TONO var fiende
Berby husker også tiden før avtalen kom på plass. Den gang ble TONO omtalt som en fiende, blant annet på grunn av omfattende papirarbeid. TONO har etter det Ballade kjenner til fortsatt ingen digital løsning for avregning av vederlag.

– Vi forsøkte å unngå å betale TONO-avgift. Jeg frykter at det TONO gjør nå reverserer tilstandene til slik de var på 80- og tidlig 90-tall, da mange ikke var så nøye. For meg virker det snodig å gå ut av en avtale der de har fått så mye hjelp av NKA til å gjøre medlemmene bevisste på TONO, sier han.

Han tror at konsekvensen av avtalebruddet kan bli merarbeid for ham som ”dugnadsgjengleder” og mindre penger til artistene. I første omgang vil det også hos dem være snakk om å øke billettprisene.

– Jeg aner ikke hva prisen vil ligge på. Men hvis det skulle bli en betydelig økning så vil vi måtte redusere antall konserter.

Normal reforhandling av rammeavtale
Rammeavtalen mellom TONO og Norsk Musikkråd er også sagt opp. Dette skjedde tidligere i år. Forhandlingsleder i musikkrådet Terje Winther ser imidlertid ingen dramatikk i dette, og kaller det en normal reforhandling av avtalen som varer ut 2017. Initiativet til reforhandlingene kom fra TONO.

– De vil tydeligvis reforhandle oftere enn oss. Vi kunne tenke oss en avtale over lenger tid, så dette er litt ”uff, nå igjen”, selv om det altså er åtte år siden sist vi forhandlet om avtalen. Men jeg forstår at TONO synes avtalen begynner å bli gammel. Den forrige gjorde jo også bare en indeksregulering.

– Er det noen områder som er særlig kompliserte i forhandlingene?

– Nei, det er ikke det. TONO vil ha mer penger for de største konsertene. Vi forsøker å forklare at vi gjerne betaler, men at vi er frivillige organisasjoner, så vi kan ikke betale grusomt mye. Utfordringen er å finne et fornuftig nivå.

– I tillegg er det et spørsmål om hva som er en konsert. For eksempel er det vanskelig å vite hvor mange konserter et korps holder. Noen ganger er de ute og marsjerer for å øve seg; er det en konsert? Skal det betales for? Disse definisjonene er mye av jobben når vi setter disse avtalene.

I likhet med NKA gjør Norsk Musikkråd avregningene på vegne av sine medlemmer.

– Det er veldig ulike rutiner hos organisasjonene. Noen har helt nøyaktige tall, andre gjetter på hvor mye det er snakk om. Det vi har fokus på nå, er å få medlemsorganisasjonene våre til å bli flinkere til å rapporter. TONO på sin side må få på plass et elektronisk system som gjør rapporteringen enklere. Å få oppdatert TONOs løsning til nåtid er viktig for oss når vi nå først skal reforhandle

Torbjørn Heitmann Valum Foto: Norske konsertarrangører (Foto: )

Flere typer avtale
Forhandlingene er i innledende runder. NKA sitter som medlem av Musikkrådet igjen ved forhandlingsbordet i og med at klubbkonsertene, i motsetning til studenterhusene, også følger deres rammeavtale. Daglig leder Torbjørn Heitmann Valum kaller situasjonen underlig.

– TONO forhandler avtaler enkeltvis med hvert forbund, i tillegg til det som ligger i rammeavtalen med Musikkrådet. Flere andre forbund har fått nye avtaler. Men tydeligvis synes ikke TONO våre arrangører er viktige å ha en helhetlig avtale for.

Forbundene Valum viser til er blant annet Norges korforbund, Norges korpsforbund og Kulturhusnettverket. Sistnevnte skal etter det Ballade erfarer ha tegnet ny avtale med TONO, på betingelsene NKA sa nei til.

– Vi brukte hele 2016 på å forhandle med TONO, men opplevde ikke reell forhandlingsvilje. Det TONO kom med var dessverre ikke verd den innsatsen vi gjør. Jeg frykter jo at TONO også i rammeavtalen vil redusere de gode rammene som ligger der i dag.

– Er det sannsynlig at TONO vil få inn flere rettighetsinntekter ved å forhandle direkte?

– Det er vanskelig å svare på. Vi oppfordrer våre medlemmer til å rapportere inn og betale til TONO. Samtidig har vi gjort en stor jobb med å purre og kreve inn pengene. Det er en stor jobb for TONO å ta over.

Færre konserter?
Valum vil ikke si at det er sannsynlig at det blir færre konserter etter 1. juli, men ser at det kan være en fare for at de minste arrangørene vil komme uheldig ut.

– Det vil gi et større kostnadsbilde for arrangørene. Og det klart at for arrangører med små konserter som gir lite billettinntekter blir det en utfordring å forholde seg til TONOs faste satser. For de minste konsertene kan det være snakk om en økning fra 300 til 3000 kroner.

– Avtalen vi hadde gjorde det mulig å arrangere konserter også på små steder. Det har vært lett og billig for de små, og et høyt vederlag for de som har mer enn 50 000 i billettinntekt. I tillegg har avtalen ført til at vi har fått inn rapporter fra små konserter som ellers kanskje ikke ville blitt rapportert. Fremover vil TONO trolig bli avhengig av hva den enkelte musiker rapporterer inn.

– Konserter er det området til TONO som har høyest vekst. Hvilke signaler opplever du at TONO sender ut når de ikke viderefører avtalen med dere?

– TONO vil selvsagt ha inn flere penger. Det er jobben deres. Samtidig gir de inntrykk av at TONO skaper konsertene, men det er det arrangørene som gjør.

Valum har bedt TONO om å få mer informasjon om hva de kan fortelle sine medlemmer om rapporteringen videre. Den eneste beskjeden har vært at medlemmene skal ta kontakt med TONO.

Påkrevet med ny avtale
Forhandlingsdirektør Geir Gaarder i TONO forklarer bruddet med NKA med at partene ikke kom til enighet.

– Bakgrunnen for forhandlingen var at tidligere Norsk Rockforbund, nå NKA, hadde en utvikling i medlemsmassen som gjorde det påkrevet å komme frem til en ny avtale. Det var begge parter enige om.

Han viser til at den forrige avtalen var beregnet på rockeklubber, men at det nå er snakk om en rekke andre arrangører.

– Hva skjer da fremover?

– NKA har sendt ut en epost til sine medlemmer om dette. Hvert enkelt medlem må sørge for å ha en TONO-tillatelse og betale direkte til oss. Vi følger opp det nå, og sender ut informasjon om hvordan NKAs medlemmer må opptre.

Kan forhandle praktisk rapportering
Gaarder kjenner ikke til at det ikke er gitt videre informasjon til NKA-medlemmene tidligere. Etter hans skjønn var infoen som var sendt ut fra NKA, etter samtale med ham, god.

– Vi stod rett nok ikke som avsender, men informasjonen som gikk ut fra NKA var god og informativ, og var også gjort etter samtaler med oss i forkant.

– Hvilke satser vil ligge til grunn for arrangørene?

– De må betale den prisen som alle andre aktører må. Det er vår konserttariff de må betale etter. Det vil imidlertid være mulighet for å få ulike praktiske avtaler, der arrangørene kan velge mellom halvårsrapporter eller for eksempel etter hver konsert.

Tror ikke på mye merarbeid
TONO har ifølge Gaarder ikke regnet på merarbeidet som følger av at de nå må gjøre hele jobben NKA tidligere har gjort med rapportering, fakturering og innkreving av vederlagene.

– Vi er vant til å håndtere tusenvis av konsertarrangører i løpet av året, så jeg kan ikke se at det skal by på noen problemer.

– Hva skal til for at dere vender tilbake til forhandlingsbordet med NKA?

– Det vet jeg ikke når det kommer til NKA isolert sett, men vi ser naturligvis fortløpende etter gode løsninger. Vi er dessuten i forhandlinger med Norsk Musikkråd, hvor blant annet NKA er representert ved forhandlingsbordet. Der snakker vi om noe vi kaller ”grasrota”, altså ideelle eller frivillige organisasjoner, som vi selvfølgelig også ønsker å finne gode løsninger for.

– Bak reforhandlingen ligger det fra vår side et ønske om en avtale som gjenspeiler dagens virkelighet. Musikkbrukerne skal ivaretas, men vi må være sikre på at det er et samsvar mellom hva som blir spilt og hva vi får av rapporter og vederlag. TONO-vederlaget er jo viktige inntekter for komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

Les også: Leksjon i opphavsrett for skolerevyene

Oppfordrer kor til å rapportere mer
Norges Korforbund har på eget initiativ tatt tak i nettopp denne problematikken. Forrige uke sendte forbundet ut en oppfordring til sine medlemmer om å bedre rapporteringen, og kopiere mindre ulovlig.

– Dersom vi skal få noen til å lage ny kormusikk, så må de få den betalingen de har krav på, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund i en pressemelding.

Forbundet har satt i gang flere tiltak, og vil følge korene tettere opp slik at de skal benytte seg av forbundets kollektive TONO-avtale og rapportere i henhold til denne.

– Den rapporteringen vi snakker om er en rapportering på det repertoaret som er spilt og som skal gis løpende fra korene inn til TONO. Organisasjonen betaler vederlaget inn til oss, sier Gaarder, som også selv har holdt foredrag for korforbundet.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev