Utsnitt forsiden på rapporten The Polaris music survey: Digital Music Services

Norsk ungdom strømmer mest musikk i Norden

Ny TONO-undersøkelse viser at norske ungdommer også laster ned mer, og går på fler konserter enn ungdom i Danmark, Sverige og Finland.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

YouGov-undersøkelse har utført undersøkelse The Polaris music survey: Digital Music Services in the Nordics 2017 å oppdrag av TONO og TONOs nordiske søsterselskaper. Undersøkelsen kartlegger musikkvaner og holdninger til musikk i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

I undersøkelsen kommer det frem at:

66% av nordmenn i alderen 12-29 betaler for musikk via strømmetjenester – det er den aldersgruppen i Norge som hyppigst betaler for musikk, og flere norske ungdommer betaler for musikk enn jevnaldrende i andre nordiske land.

48% av nordmenn på tvers av alle aldersgrupper betaler for musikk via streamingtjenester.

Til sammen 81% av nordmenn streamer musikk (både via gratistjenester og betalte tjenester)

Flere nordmenn bosatt på øst- og sørlandet betaler for musikk enn de bosatt i vest og nord. Gratis musikktjenester er mest populært i Nord-Norge.

YouTube er den mest populære strømmetjenesten i Norge – 62% bruker YouTube for musikkstreaming eller musikkvideoer.

51% bruker Spotify hver dag.

Studenter og nordmenn med inntekt over 700.000kr betaler hyppigst for musikk.

Les også: TONOs konsertinntekter øker

Nordmenn som betaler for musikkstreaming går oftere på konsert, laster oftere ned musikk, kjøper oftere LP’er og er i større grad enig i at artister skal kompenseres når musikken deres brukes i digitale tjenester.

20% av nordmenn betalte for nedlastning, og like mange prosent oppgir å ha kjøpt en CD i løpet av de siste 12 månedene. 7% oppgir å ha kjøpt musikk på vinyl. Alle disse tallene er høyere en hos våre naboland.

Undersøkelsen viser også ny musikk fortsatt først og fremst oppdages på radio. En av tre nordmenn oppdager ny musikk på radio, mens i overkant av 10% sier de sist oppdaget en ny sang på YouTube og andre streamingtjenester. Her er det likevel store ulikheter i alder. Særlig de over 40 oppdager ny musikk på radio, mens de fra 12-17 er venneanbefalinger, YouTube og streamingtjenester viktigst.

Hele undersøkelsen kan du lese her.

Cato Strøm Foto: Tono (Foto: TONO)

– Strømmetjenestene er åpenbart forbrukernes drøm, og vi gleder oss over at stadig flere mener at musikkskapere bør få betalt når musikk brukes på nett. Ikke minst er dette hyggelig å ha med seg når vi nå arbeider for at EU skal forstå at Europa trenger en ny lovgivning som vil gi musikkskapere en rimelig andel av de inntektene for eksempel Facebook har knyttet til muskkinnhold. Men vi skal ikke glemme at det som går tilbake til rettighetshaverne fortsatt oppfattes som beskjedent. Det må arbeides videre for at dette øker i tiden fremover, og at alle tjenester betaler for seg, sier adm.dir i TONO Cato Strøm i en pressemelding.

Om undersøkelsen
Digital Music Services in the Nordics 2017 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.