Utdanning og kurs

Ønsker du å annonsere på Ballades nettsider?

I tillegg til våre stillingsannonser selger vi bannerplass og oppføringer på nettsiden.

Kontakt oss direkte: Sture Bjørseth (95 43 60 31 eller sture@ballade.no).

NTNU Institutt for musikk

Institutt for musikk har studietilbud på bachelor- og masternivå innen utøvende musikk (jazz, klassisk og kirkemusikk), musikkvitenskap og musikkteknologi og tilbyr i tillegg to ulike mastergrader i dansevitenskap, samt årsstudium i både kirkemusikk og musikkvitenskap. På det utøvende studiet tilbys praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for den som ønsker å bli vokal- eller instrumentallærer, der undervisning i musikkdidaktikk foregår på studieprogrammet. Søknadsfristen for utøvende studier er 15. desember, mens den for øvrige studieretninger er 15. april. På våre nettsider finner du informasjon om opptakskrav samt hva vi har å tilby deg!

Universitetet i Stavanger – Fakultet for utøvende kunstfag

Ønsker du å gjøre musikk til en levevei? Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr studier innen klassisk musikk, jazz/improvisasjon, dans, dirigering, PPU samt musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, samt instrumental/-dansepedagoger til et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Vi tilbyr utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. UK driver utstrakt konsert- og forestillingsvirksomhet og arrangerer jevnlige prosjekter med egne ensembler og orkestre, i tillegg til en årlig operaoppsetning. Fakultetet holder til i vakre og sentrumsnære Bjergsted kulturpark i Stavanger, som favner alt fra kulturskolen til Stavanger Symfoniorkester og et flott nytt konserthus. Velkommen til spennende år i Stavanger!

Griegakademiet – Institutt for musikk

Som en del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen, tilbyr Griegakademiet ledende utdanninger som gir deg et konkurransedyktig grunnlag for videre virke som profesjonell utøver, komponist, musikkpedagog, musikkviter eller musikkterapeut! Med tette bånd til de profesjonelle musikkaktørene i Bergen får DU SOM UTØVER enestående muligheter gjennom samarbeid med bl.a. Festspillene i Bergen, NattJazz, Borealis og Bergen Nasjonale Opera. MUSIKKVITENSKAP ved Griegakademiet fokuserer på hvilken rolle musikk har i kultur og samfunn i et fagfelt med bred historisk, geografisk og tematisk spennvidde. Som student på vårt unike 5-årige INTEGRERTE MASTERPROGRAM I MUSIKKTERAPI blir du del av et forskningsbasert fagfelt i sterk utvikling. Ved Griegakademiet blir du en del av Bergens levende kunst- og kulturliv og bidrar aktivt til Bergens status som en internasjonal kulturby. Søknadsfristene til Griegakademiet er 15. desember for utøvende studier, og 15. april for PPU, musikkvitenskap og musikkterapi.

Musikkutdanning på bachelor og masternivå

Fakultet for Kunstfag ved Universitetet i Agder tilbyr utdanninger av høy faglig og pedagogisk kvalitet på både bachelor og masternivå. Studieprogrammene i utøvende musikk har to studieretninger: klassisk og rytmisk med valgt hovedinstrument. Innfor utøvende musikk rytmisk, bachelor og faglærerutdanningen i musikk har du også mulighet for å søke laptop som hovedinstrument med fordypningen elektronisk musikk, eller du kan følge utøvende rytmisk, bachelor med låtskriver/artist. Utøvende musikk klassisk, bachelor tilbyr også spesialiseringen musikkformidling. Vi tilbyr også faglærerutdanning i rytmisk musikk og teater samt bachelor i kunst og håndverk. På de to musikkinstituttene har Fakultet for kunstfag profesjonelle og erfarne faglærere med variert bakgrunn, både når det gjelder sjanger, instrument og fagbakgrunn. På Campus Kristiansand har vi moderne lokaler med høy kvalitet som inneholder blant annet flere konsertsaler og teatersaler, topp moderne studioer, samspillrom, kunstverksteder og øvingsrom for studentene. Universitetet tilbyr også et masterstudium i Rytmisk musikk med flere spesialiseringer.

Universitetet i Tromsø – Musikkonservatoriet

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen enten musikkutøving, instrumentalpedagogikk eller kirkemusikk. 15. april er det søknadsfrist for Master i hørelære med didaktikk og praksis og Faglærerutdanning i musikk (rettet inn mot skoleverket) samt en rekke videreutdanninger. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til! Les mer på konsen.no.

Har du en lidenskap for musikk?

For deg som vil satse profesjonelt slik at du kan leve av interessen din, enten den er musikk eller studio. Du får tid og ressurser til å utvikle ditt talent i et profesjonelt miljø, og får prøve deg i ulike sjangre, både individuelt og i samarbeid med andre, i topp moderne fasiliteter midt i Oslo.

Ansgar Høgskole i Kristiansand

Musikkstudiene ved Ansgar Høgskole i Kristiansand er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede.

Med utgangspunkt i dagens musikklandskap forsøker vi å gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling.

Vi har bachelor i musikkteknologi, musikk & helse og en generell musikkbachelor samt årsstudium i musikk.

I tillegg kan du bo på Campus i en av våre nyrenoverte hybler kun 100 m fra skolen og 100 m fra sjøen.

Barratt Due musikkinstitutt

Barratt Due musikkinstitutt er en av Europas fremste og mest særpregede utdanningsinstitusjoner innen klassisk musikk. I møte med dyktige lærere og musikere i verdensklasse kan vi tilby opplæring og utdanning som spenner fra musikkbarnehage til utøvende bachelor- og masterutdanninger.

Samtlige tilbud ved instituttet er knyttet til klassisk musikk og omfatter musikkgrupper for barn under 6 år, individuell undervisning for barn, talenttilbud for ungdom og høyere utdanning innen utøvende musikk, i tillegg til pedagogiske videreutdanninger. Vi samarbeider også tett med Majorstuen barne- og ungdomsskole og Edvard Munch videregående skole.

Høgskolen i Innlandet

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen? Vi har studiene for deg! Høgskolen i Innlandet tilbyr Faglærerutdanning i musikk, Bachelor in Music Business – Management, Bachelor in Music Business – Production.

Universitetet i Tromsø – Musikkonservatoriet

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen enten musikkutøving eller instrumentalpedagogikk.  15. april er det søknadsfrist for Faglærerutdanning i musikk (rettet inn mot skoleverket) samt en rekke videreutdanninger. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til! Les mer på konsen.no.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Studiene ved Norges musikkhøgskole er ettertraktede og konkurransen om studieplassene er hard. Avgangsstudentene forlater NMH med høy profesjonell kompetanse.

Ved Musikkhøgskolen arbeider noen av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere. De baserer undervisningen på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Resultatene av det kunstneriske og faglige arbeidet kommer til uttrykk blant annet gjennom konserter, CD-utgivelser, komposisjoner, lærebøker, programvare og vitenskapelige artikler.

Musikkhøgskolen arrangerer omtrent 400 konserter årlig innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk, – ofte på tvers av sjangere.

Fristen for å søke på Norges musikkhøgskole er 15. desember.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS