Utdanning og kurs

Ønsker du å annonsere på Ballades nettsider?

I tillegg til våre stillingsannonser selger vi bannerplass og oppføringer på nettsiden.

Kontakt oss direkte: Sture Bjørseth (95 43 60 31 eller sture@ballade.no).

Griegakademiet – Institutt for musikk

Som en del av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen, tilbyr Griegakademiet ledende utdanninger som gir deg et konkurransedyktig grunnlag for videre virke som profesjonell utøver, komponist, musikkpedagog, musikkviter eller musikkterapeut! Med tette bånd til de profesjonelle musikkaktørene i Bergen får DU SOM UTØVER enestående muligheter gjennom samarbeid med bl.a. Festspillene i Bergen, NattJazz, Borealis og Bergen Nasjonale Opera. MUSIKKVITENSKAP ved Griegakademiet fokuserer på hvilken rolle musikk har i kultur og samfunn i et fagfelt med bred historisk, geografisk og tematisk spennvidde. Som student på vårt unike 5-årige INTEGRERTE MASTERPROGRAM I MUSIKKTERAPI blir du del av et forskningsbasert fagfelt i sterk utvikling. Ved Griegakademiet blir du en del av Bergens levende kunst- og kulturliv og bidrar aktivt til Bergens status som en internasjonal kulturby. Søknadsfristene til Griegakademiet er 15. desember for utøvende studier, og 15. april for PPU, musikkvitenskap og musikkterapi.

Universitetet i Tromsø – Musikkonservatoriet

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen enten musikkutøving, instrumentalpedagogikk eller kirkemusikk. 15. april er det søknadsfrist for Master i hørelære med didaktikk og praksis og Faglærerutdanning i musikk (rettet inn mot skoleverket) samt en rekke videreutdanninger. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til! Les mer på konsen.no.

Universitetet i Stavanger – Fakultet for utøvende kunstfag

Ønsker du å gjøre musikk til en levevei? Fakultet for utøvende kunstfag (UK) tilbyr studier innen klassisk musikk, jazz/improvisasjon, dans, dirigering, PPU samt musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, samt instrumental/-dansepedagoger til et regionalt, nasjonalt og internasjonalt marked. Vi tilbyr utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. UK driver utstrakt konsert- og forestillingsvirksomhet og arrangerer jevnlige prosjekter med egne ensembler og orkestre, i tillegg til en årlig operaoppsetning. Fakultetet holder til i vakre og sentrumsnære Bjergsted kulturpark i Stavanger, som favner alt fra kulturskolen til Stavanger Symfoniorkester og et flott nytt konserthus. Velkommen til spennende år i Stavanger!

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Studiene ved Norges musikkhøgskole er ettertraktede og konkurransen om studieplassene er hard. Avgangsstudentene forlater NMH med høy profesjonell kompetanse.

Ved Musikkhøgskolen arbeider noen av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere. De baserer undervisningen på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Resultatene av det kunstneriske og faglige arbeidet kommer til uttrykk blant annet gjennom konserter, CD-utgivelser, komposisjoner, lærebøker, programvare og vitenskapelige artikler.

Musikkhøgskolen arrangerer omtrent 400 konserter årlig innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk, – ofte på tvers av sjangere.

Fristen for å søke på Norges musikkhøgskole er 15. desember.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni