Ekstraordinært TONO-årsmøte om ny avregningsmodell i august

Etter at forslaget til ny avregningsmodell ble nedstemt under TONOs årsmøte 11. juni kaller styret inn til ekstraordinært årsmøte 28. august.

Harde tak om TONOs nye avregningsmodell

Norsk Komponistforening opptrer uredelig i saken om TONOs nye avregningsmodell. Det mener komponist Dagfinn Koch. Foreningen forsvarer fremgangsmåten, og NOPA-styremedlem Tove Bøygard tror på enighet om en god modell for fordeling av rettighetsinntektene.

Ole Henrik Antonsen ny styreleder i TONO

Etter årsmøtet tirsdag kveld denne uken ble Ole Henrik Antonsen valgt til ny styreleder.

Håper ny TONO-rapport vil ha en nyanserende virkning på debattklimaet

Det har stormet rundt TONO den siste tiden. Nå går organisasjonen ut med en rapport om pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger, og ønsker med det å nyansere historien som blir fortalt om vederlagsforvalteren.

Musikkforleggerne vil åpne for ekstern styreleder i TONO

I dag er det kun medlemmer i TONO som kan velges til styreleder.  Musikkforleggerne fremmer i årsmøtet neste uke forslag om endring i TONOs vedtekter om å åpne for ekstern styreleder når valgkomité og årsmøtet finner det nødvendig.

Norske Kulturarrangører: Honorarutgifter nesten like store som billettinntektene i 2022

Det viser arrangørstatistikk for 2022 som Norske Kulturarrangører har publisert. Samtidig ønsker TONO å øke beregningsgrunnlaget for konserttariff ved å inkludere alle konsertrelaterte inntekter.

Jørgen Karlstrøm går av etter åtte år, og advarer mot økende kommersialisering

Jørgen Karlstrøm takker for seg som leder for både Norsk Komponistforening og TONOs styre for å la nye krefter ta over. Hva hans egne krefter skal brukes til, er ikke bestemt. Men engasjementet mot kommersialisering av kulturpolitikk, og for bedre samarbeid om felles mål i musikklivet, lever i komponisttillitsmannen fra Alta.

– Musikken har en utfordring i å sette rettighetene sine på dagsorden

Vil balansere, men samtidig målrette: Regjeringas musikkutvalg har komplekse sammenhenger på blokka.

Tono-medlemmenes nye Yes Man i LA

Oppretter kontor i Los Angeles: – Nordmenn kan tro det ikke er nok til dem selv og til andre. Amerikanerne er stikk motsatt. I LA deler du nettverket ditt, som så åpner dører i neste omgang.

– Hvert tilfelle av skapere som velger amerikansk organisasjon framfor Tono er trist

Vederlagsinnsamleren utdyper om USA-satsinga si. – Vi ønsker å ha så mange norske musikkskapere som medlemmer som mulig.