TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.

Våre muskler avgjør framtida til Kultur-Norge

Politikere liker å fortelle at de vil støtte barn og unge. Likevel er vi ikke sikre på at den kommende kulturmeldingen vil reflektere dette, skriver et knippe barne- og ungdomsorganisasjoner.

Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Fra første juli må konsertarrangører forhandle individuelt med TONO. Også avtalen med Norsk Musikkråd er sagt opp, forhandlinger pågår.