Håper ny TONO-rapport vil ha en nyanserende virkning på debattklimaet

Det har stormet rundt TONO den siste tiden. Nå går organisasjonen ut med en rapport om pengestrømmene bak TONOs inntekter og utbetalinger, og ønsker med det å nyansere historien som blir fortalt om vederlagsforvalteren.

Tangen bytter fra arrangørinteresser til lokalkultur i Bærum

Norske Kulturarrangører gir i mars slipp på sin fagrådgiver – etter å ha fulgt arrangørenes politiske interesser gjennom pandemien og dyrtida, tar han over roret for frivillig kultur i hjemkommunen.

I dag argumenterer Oslo-Filharmonien mot Tono i Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

De konkurrerer om titler som landets beste arrangører

Publikum kan stemme fram sin favoritt i én kategori. Her er arrangørene som får flest nikk fra sine kollegaer etter berg-og-dalbaneåret 2022.

Strid mellom Tono og arrangører til Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Kulturarrangørene om nye Tono-regler: – Positiv utvikling

NKA er positiv til Tonos rydding i rapporterings- og innkrevingsregler rundt konserter.

Vederlagsforvalteren Tono setter nye rammer for framført musikk

Tono har sendt ut nye retningslinjer for arrangører.

Hun blir sjef for Norske Kulturarrangører

Fra Balansekunst til leder for 480 kulturrangører: Siri Haugan Holden er ny daglig leder i NKA.

Tone Østerdal ny direktør i Music Norway: Vil jobbe for satsing på musikk som næring

Går fra Norske Kulturarrangører til musikkens eksport- og bransjeorganisasjon Music Norway.

NKA 40 år: Norske Konsertarrangører blir til Norske Kulturarrangører

I dag stemmer Norske Konsertarrangører over om de skal utvide og ønske alle typer kulturarrangører velkommen. En naturlig utvikling etter å ha snakka «alles sak» i pandemien, mener styret. Så er det 40-årsfest.