Tilgjengelighetsmerket

Norske konsertarrangører lanserer Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører

Merket skal gjøre det enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Mandag lanserte Norske konsertarrangører (NKA) Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangøer.

Merket – som er et symbol til bruk på hjemmesidene til mottakerne – skal vise vei til kulturarrangementer som er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne og gjør det enklere for arrangører å jobbe systematisk med tilgjengelighet.

Symbolet vil ifølge prosjektleder Berit Vordal i NKA lenke videre inn til en side med informasjon om tilgjengeligheten hos arrangøren.

For – som det står på nettsiden til merket: Visste du at 1/3 av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse?

– Hva er bakgrunnen for at NKA har engasjert seg i tilgjengelighet?

– Tematikken om tilgjengelighet har på en måte alltid vært der, og vi får ofte spørsmål relatert til dette fra våre medlemmer, sier Vordal til Ballade.

Dette prosjektet kom etter initiativet fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordland.

– De ønsket fokus på tilgjengelige festivaler. Så har det bare ballet på seg og vi jobber nå opp mot alle typer kulturarrangører, ute og innendørs, sier Vordal.

Merket er å regne som en sertifisering og NKA mener det vil kunne gi et konkurransefortrinn til sertifiserte arrangører når de skal selge billetter og rekruttere frivillige.

– Hvordan har dere jobbet med å legge kriteriene for å få Tilgjengelighetsmerket?

– Vi har hatt et tett samarbeid med en organisasjon i England som jobber med tilgjengelighet på spillesteder og festivaler. De har laget en egen sertifiseringsordning som vi tok utgangspunkt i. Men, det er noen kulturelle forskjeller og syn på hvordan man jobber med temaet som gjorde at vi måtte gjøre Tilgjengelighetsmerket annerledes enn det de har i England.

– Kriteriene vi har lagt til grunn er hentet fra sju definerte innsatsområder for arbeid med tilgjengelighet, som vi har definert i Håndbok for tilgjengelighet på kulturarrangementer, som vi ga ut i 2017. Ellers har vi jobbet tett med brukerorganisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge- for å få innspill og ikke minst forankre arbeidet. Det har vært avgjørende at vi faktisk har med oss brukerne på dette, og det har blitt prioritert hele veien.

Les også: Nå kan arrangører få støtte til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eget kurs for arrangører
NKA har ifølge Vordal jobbet med tilgjengelighet på kulturarrangementer siden 2014. I 2017 ble det gitt ut en Tilgjenglighetshåndbok. Og underveis i prosessen med merket har ifølge 28 arrangører fått opplæring i tilgjengelighet og universell utforming.

Arrangørene meldte seg frivillig til deltakelse etter at NKA lyste ut internt blant medlemmene.

– Vi har utarbeidet et eget kurs på tilgjengelighet. På dette kurset skal deltagerne blant annet gå igjennom en sjekkliste som avdekker hvor tilgjengelig deres arrangementer faktisk er. I løpet av kurset vil det også bli identifisert tiltak som må utføres og som igjen legger grunnlaget for arrangørenes skreddersydde handlingsplan på tilgjengelighet.

– Etter kurset har vi fulgt opp arrangørene og gitt råd med videre arbeid og implementering av tiltakene som skulle utføres. Avslutningsvis har vi vært på befaring hos arrangøren for å gå igjennom det som har blitt gjort.

– Hvordan står det til med tilgjengeligheten hos norske konsertarrangører per i dag?

– Mange arrangører er veldig gode på tilgjengelighet og har jobbet mye å skape en inkluderende arena, for alle. Samtidig ser vi at mange har en vei å gå. Vi har hatt et spesielt fokus på informasjon da vi ser at god informasjon om tilgjengelighet er avgjørende for om en person med nedsatt funksjonsevne velger å delta på et arrangement eller ikke.

– Informasjon er også kanskje det enkleste å bli gode på og sådan ett lavterskeltiltak som ikke krever mye ressurser.

– Hva er de største utfordringene for å få tilgjengelighet på plass?

– Den største utfordringen er økonomi. Mange tiltak krever en del ressurser og de fleste arrangører lever med en presset økonomi. Vi har derfor jobbet mye med å fronte at det tilrettelegges for lokale støttemidler for tiltak på tilgjengelighet som kulturarrangører kan søke på.

– Vi opplever et engasjement og en iver etter å bli gode på tilgjengelighet og noe som absolutt blir prioritert hos mange, sier Vordal.

Hvilke arrangører som har fått merket, og mer informasjon finner du på Tilgjengelighetsmerket.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.