Pstereo 2017 Foto: Dag Nystuen / Pstereo

Hvor mange festivaler er det plass til?

Bare i Trøndelag kommer det hele fire nye musikkfestivaler denne sommeren. Er markedet umettelig, eller nærmer det seg toppen?

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Sommermånedene er høysesong for festivaler. Et raskt søk på for eksempel Visit Trøndelag viser at det bare i dette fylket er snakk om minst 20 rene musikkfestivaler i perioden juni-august. I tillegg kommer alle festivalene som har noe innslag av musikk.

Flere av musikkfestivalene er nye av året. Dette er Trondheim Rocks, Heim Festival og Stokkøya festival, begge på Fosen. I tillegg kommer Festningen Festival i Trondheim i begynnelsen av september.

– Er det virkelig dekningsgrunnlag for så mange festivaler over så kort tid i dette ene fylket?

– Det er publikum som bestemmer det, sier festivalsjef Bård Flikke i Pstereo, som også er inne som medeier i Festningen.

I Trondheim by bor det i underkant av 200 000 mennesker. I Trøndelag fylke bor det rundt 450 000 mennesker til sammen.

– Ser du på de største nye festivalene, som Festningen og Trondheim Rocks, så baserer de seg nok på en del tilreisende. Ser du til Oslo, så skal det arrangeres to festivaler i samme park, samme helg. Det er ikke et Trondheimsfenomen at det er mange festivaler for tiden, sier han.

– Pstereo har hatt suksess over lenger tid. Men når vi ikke vil øke publikumskapasiteten, siden vi vil beholde området vi er på, så ser andre folk kanskje at det er mulig å legge festivaler i tilknytningen til dette.

Regnfond
Pstereo ble startet i 2007. De første par årene gikk festivalen i underskudd, men fra 2012 har festivalen gått i pluss, og vært utsolgt hvert år. Rett nok fikk festivalen et noe tøffere år enn ventet i fjor, på grunn av kraftig regnvær. Pstereo har imidlertid bygget seg opp et såkalt regnfond som kan veie opp for tapet som kommer om regnet skyller publikummet bort. Den risikoen gjelder for de fleste utendørsarrangementer.

Er det godvær peker imidlertid det meste opp. Flikke forteller at da Trondheim Concerts, som sammen med Live Nation står bak den nye rockefestivalen, arrangerte konserter på Granåsen i fjor sommer, trakk dette 35 000 besøkende. Ut fra dette konkluderer han at det er et marked i området for store konserter.

– Trondheim Rocks er jo også på mange måter også en headlinerfestival, mens Heim og Stokkøya kan kalles en destinasjonsfestival, der det utenommusikalske har like stor dragkraft som artistene. Det er omgivelsene som trekker, mener Flikke.

Thomas Ryjord Foto: Kristin Slotterøy (Foto: Kristin Slotterøy)

Magisk tall
De to sistnevnte festivalene skal begge ha en kapasitet på rundt 1500 besøkende. Daglig leder Thomas Ryjord i Trondheim Calling, som også er en del av kollektivet som står bak Stokkøya festival, omtaler dette publikumstallet som festivalens magiske nummer.

– Vi gjorde flere analyser i forkant av etableringen, både av publikumsgrunnlag og hvor mange besøkende vi måtte ha for å være økonomisk bærekraftige. Vi driver jo profesjonelt, sier Ryjord.

Planene om å lage en festival utenfor byen har han hatt lenge. Det har vært magert med campingfestivaler i området etter at festivalmarkedet fikk en knekk for ti år siden.

– Det har vært en lang periode uten nyetableringer nå, så det at det kommer mange akkurat i år er nok tilfeldig. Vi vil gi publikum en alternativ og intim opplevelse, på et ganske unikt festivalområde ved Trøndelags lengste sandstrand. Artistene vi har booket har sjelden eller aldri spilt her før. Vi tilbyr en helhetlig pakke, og det tror jeg er nødvendig for å lykkes som festival.

Tredje størst i landet
To måneder før festivalstart er omtrent 75 prosent av billettene solgt. 1500 besøkende er imidlertid betydelig færre enn for eksempel til Pstereo, som har en dagskapasitet på 8500, eller Trondheim Rocks, som allerede sitt første år, ifølge Martin Nielsen i Live Nation, blir en av landets tre største festivaler.

– Det finnes kanskje mange festivaler i Trøndelag. Men vi har arrangert flere konserter i området tidligere, og det finnes et stort publikum for rock her. Så vi fyller et segment som oftest har vært dekket med enkeltkonserter. Vi vet at Pstereo ikke har så stor kapasitet, det samme gjelder Olavsfestdagene, selv på deres største scene er det begrenset kapasitet, sier Nielsen.

Han mener det likevel er litt tilfeldig at det akkurat i år skulle etableres en stor festival for rockeinteresserte trøndere. Rett nok hadde Live Nation sett på mulige arenaer i byen lenge, men det var først da samarbeidspartneren Trondheim Concert fikk EC Dahls områder frigitt av Carlsberg i Danmark at det ble fortgang i sakene.

– Vi hadde to store navn som skulle på turne i området samme helg, og var så heldige at vi fikk overtalt dem til at de heller skulle spille på festival, enn å gjøre selvstendige konserter. Det viste seg å være riktig beslutning. Trondheim Rocks har en kapasitet på 19 000 billetter om dagen. Lørdagen er allerede utsolgt og det er få billetter igjen til søndagen. I tillegg er over 90 prosent av festivalpassene solgt.

Ikke konkurrenter
Artistene det er snakk om er Iron Maiden og Volbeat. Begge kunne ifølge Nielsen sannsynligvis ha solgt ut arenaen på egen hånd. Han anser derfor ikke de omliggende festivalene som konkurrenter.

– Dette er artister som ingen andre festivaler enn Tons of Rock i Halden kan tenkes å legge inn bud på. Dels på brunn av det rent prismessige, men fremfor alt på grunn av sjanger. Hverken Øya, Stavern eller Palmesus ville vært interesserte i dem. Alternativet ville derfor vært en solokonsert eller festivalen vi kom opp med. De andre rockefestivalene i området er rett og slett for små.

Også Flikke i Pstereo peker på sjanger og artisttilfang når han forklarer festivalveksten i området. Der altså Trondheim Rocks tar rockepublikummet, vil Festningen rette seg mot det unge, urbane popinteresserte publikummet.

– Festningen har en langt mer kommersiell profil enn Pstereo. Mens Pstereo er mer opptatt av å vise mangfold og løfte opp nye artister enn å fremme det etablerte, vil Festningen rette seg mot et annet publikum. Det er litt som forskjellen mellom Øya og Findings, sier Flikke, og forklarer:

– I Trondheim er det sånn at er du 40, 50, 60 pluss så har du en mengde konserter å velge mellom. Det settes opp mye med bred appell for et publikum med stor kjøpekraft og mye fritid. Pstereo retter seg mest mot gruppen 25-45, mens det er få tilbud for dem mellom 18 og 30 år. Du har Uka, som er annet hvert år, og det er vel det.

Kamp om sponsorkronene
Festivalleder Jan Engen i Nidaros Blues og konsertarrangøren Trondheim Live mener på sin side at det først er etter at sommeren er overstått at det vil være mulig å si om det er dekningsgrunnlag for alle festivalene i fylket.

– Vi merker at det er mange festivaler ettersom vi nå er flere som konkurrerer om de samme sponsorkronene. Det kan jo også komme endringer etter at fylkeskommunen nå er slått sammen (Sør- og Nord Trøndelag ble et fylke 1. januar, red. anm.). De vil jo bli nødt til å gjøre noen andre prioriteringer enn tidligere.

Også Ryjord i Trondheim Calling og Stokkøya anser sponsormarkedet i Trondheim og Trøndelag som stramt.

– Det er nå flere festivaler enn hva det finnes sponsormidler til, sier Ryjord.

Han legger til at Stokkøya har basert seg på lokale sponsorer i Fosenområdet. Men han merker det tøffere markedet for bransjefestivalen, og frykter at ytterligere festivaler som tilbyr de samme artistene, vil skape et spørsmål om tid før festivalmarkedet har vært over toppen.

Offentlig støtte
Nidaros Blues får støtte både fra fylket, kommunen og Norsk kulturråd. Det samme gjelder for øvrig Pstereofestivalen, men ifølge Flikke har ikke Festningen slik støtte, ettersom det ikke er den samme ideelle virksomheten som ligger til grunn. Stokkøya har fått 75 000 i støtte i fra fylket, og venter på behandling av søknad i kommunestyret. Pstereo er et AS med ideell formålsparagraf, der alt overskudd går til å sikre og bedre festivalen. Nidaros Blues er på sin side en ideell konsertforening.

– Vi fikk kanskje den største prosentvise økningen i tilskudd fra Kulturrådet. Vi gikk fra 200 til 400 000 kroner i støtte. Støtten fra fylket er på beskjedne 100 000, mens kommunen gir oss rundt 370 000 kroner, sier Engen.

Flere søkere
Seksjonsleder for kunst og kultur i Trøndelag Fylkeskommune, Øystein Eide, forteller at nye tilskuddsordninger i Trøndelag fylkeskommune ble vedtatt sommeren 2017, og var søkbare for året 2018 allerede høsten 2017.

– Det er snakk om tre ulike tilskuddsordninger; tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter, prosjektstøtte og flerårige støtte. De ulike tilskuddsordningene som var i hhv Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune er med andre ord allerede samkjørt. Det vil imidlertid komme en evaluering av tilskuddsordningen høsten 2018, sier Eide.

Han kan også bekrefte at det har vært en svak økning i antall festivalsøkere til støtte de siste årene.

– Vi har så langt mottatt rundt 60 søknader fra festivaler for 2018. Hvordan dette vil fordele seg er vanskelig å si. Det ble fra og med 2017 etablert en støtteordning for flerårig støtte i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De som har fått innvilget flerårig støtte har fått videreført dette i støtte fra Trøndelag fylkeskommune for årene 2018 og 2019. I tillegg er det kommet til ytterligere festivaler i 2018 som er innvilget støtte gjennom den flerårige støtteordningen for 2018 og 2019.

Les også: Forvirringen fortsetter om flerårig festivalstøtte

Det er ifølge Eide ikke bestemt noen egen sum for festivalstøtte fra fylket. Støtten tas fra den samlede potten som er satt av til kulturtiltak i fylket. Kriteriene det gis støtte etter er kan du lese her.

Liten konkurranse, men færre artister
Nidaros Blues holdes, i motsetning til de øvrige festivalene, om våren, i april og altså ikke i løpet av de tre mest hektiske sommermånedene. I år var den også utsolgt, noe som for øvrig ikke er vanlig.

– Vi var til og med utsolgt på forhånd. Det ble faktisk ikke solgt noen billetter i døra heller, og det har aldri skjedd før. Vi har solgt ut før, men først ved konsertstart.

Engen forklarer dette med god teft på booking, siden det ikke har vær særlig mye annet som har skilt seg fra tidligere år.

– Vi booket Adam Douglas før han vant Stjernekamp på tv. Da han vant, solgte vi ut den kvelden nærmest umiddelbart. Men vi hadde selvsagt også et godt program utenom. Fordelen med vår festival er at vi er den av de store festivalene som starter tidligst på året, og derfor har liten konkurranse, og folk har vært på påskeferie. Bakdelen er selvsagt at det er færre artister ute på veien.

– Du driver jo også med klubbkonserter. Merker du konkurransen fra festivalene der?

– Ja. Det har vært en voldsom vekst i all konsertvirksomhet i Trondheim de siste årene. Det er en positiv utvikling. Min opplevelse er at om folk finner ut at de liker å gå på konsert, så går de mer på konsert.

Ballade har også vært i kontakt med Norske konsertarrangører og Norske Festivaler. Fungerende daglig leder Anette Rønneberg Lindskog i NKA mener at selv om det er vanskelig å si noe generelt om festivalutviklingen all den tid festivalene er så ulike, både i størrelse, sjanger og innhold, så er det hyggelig at det legges til rette for at flere kan nyte god musikk.

– Konserter er målt til å være det nest mest populære kulturtilbudet etter kino i Norge. Det at nordmenn er så glade i å gå på konsert er et positivt signal om at det er rom for at feltet fortsatt kan vokse, skriver hun i en epost.

Flere festivaler enn noe annet sted
Live Nation er både en nasjonal og internasjonal konsertarrangør. Vi spør Nielsen om markedet for festivaler i Trøndelag er så bra som kildene i denne saken gir uttrykk for?

– Norge må egentlig anses å være et bra festivalland. Snakker jeg med utenlandske agenter er inntrykket at det finnes flere festivaler i Norge enn i noe annet land. Dette til tross for hvor få mennesker det bor her. Den største forskjellen på det norske markedet og utlandet er at det er veldig mange festivaler her med liten kapasitet, sier Nielsen, og viser til:

– Sammenlikner du for eksempel med Roskildefestivalen i Danmark så kan du slå sammen alle de fire største festivalene i Norge, og først da nærmer du deg den samme kapasiteten.

Nielsen mener det alltid er en risiko forbundet med festivaldrift, men at kapasitet ikke forteller så mye om man nå har nådd et metningspunkt eller ikke.

– Det er opp til hver enkelt festival å kjenne sitt publikum, og booke det publikummet vil ha. I tillegg må de følge med på hva publikum vil ha utover musikken, hva som gjør at de kommer tilbake. Trivsel på området er en avgjørende faktor.

Les også: Et felt på dugnad

For Pstereos del mener Flikke at to ting kan true festivalen per i dag:

– Det ville være om kostnadsnivået blir for høyt. Det handler blant annet om tilfanget på artister som er på veien under festivalen, og prisen. Vi konkurrerer hele tiden med andre festivaler. Akkurat nå er det god tilgang på artister, men musikk er ikke hyllevare, og det skal også passe inn i artistenes planer å komme hit. Det er en omfattende jobb å få satt sammen et godt program.

– Og så handler det selvsagt om man er interessant og aktuell for et publikum. Blir ikke publikum engasjert, så har ikke festivalen lenger livsgrunnlag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.