Frist
17/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Solo bratsj / Solo viola

Kilden teater og konserthus

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Virksomheten rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog og Digital.

I samspill med hverandre representerer de ulike avdelingene i Kilden et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon som er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 180 000 publikummere opplever hvert år rundt 800 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 250 årsverk og nærmere 30 nasjonaliteter.

Kristiansand Symfoniorkester er et spennende og engasjerende orkester med 68 musikere. Sjefdirigent er Julian Rachlin. Under sesongen dirigerer blant annet Eivind Aadland, Andris Poga, Gemma New, Lio Kuokman, Leonard Slatkin, Joana Carnerio og Sascha Goetzel. Orkesteret lager abonnementsserier, barne- og familiekonserter, så vel som cross-over-, outreach- og kammerproduksjoner. KSOs hovedarena er Konsertsalen med 1180 sitteplasser og åpnet i 2012.

Kristiansand Symphony Orchestra is an exciting and engaged orchestra of 68 musicians. Chief Conductor is Julian Rachlin. Upcoming guest conductors includes Eivind Aadland, Andris Poga, Gemma New, Lio Kuokman, Leonard Slatkin, Joana Carnerio and Sascha Goetzel among others. The orchestra’s active concert season includes a full symphonic subscription series, educational and outreach programs, as well as cross-over, light classical and chamber music. The Kristiansand Symphony Orchestra’s main performance venue is the 1180-seat concert hall of the Kilden Performing Arts Centre, which opened in 2012.

Ansettelsesprosessen/ The hiring process:

Prøvespill: Mandag 26. august 2024
Søknadsfrist: Mandag 17. juni 2024
Tiltredelse: Snarest
Bruttolønn: pr. år fra 662.695,- til 750.512,- etter ansiennitet

Søknad på stillingen sendes via Webcruiter, og må inneholde videoopptak etter anvisning under for å bli vurdert for videre prøvespill. Søknad skal inkludere søknadsbrev som inneholder søkers motivasjon for å søke jobb i Kristiansand Symfoniorkester (maks 1 side) og CV (maks 1 side).

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for «ikke oppført», og sett linken til videoen inn i søknadsbrevet. Videoen med musikken skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Vennligst vis ID eller pass før du starter opptaket.

Obligatoriske oppgaver for videoopptak:
Klassisk konsert:
Stamitz til takt 137 eller Hoffmeister til takt 91 bratsjkonsert, 1. sats, kun eksposisjon. Ingen kadens.

Orkesterutdrag:
Ravel: Solo fra Ma mère I’Oye
Mendelssohn: Midsummer Night’s Dream
Strauss: Don Juan

Link til utdragene her: https://tinyurl.com/ykunu594

Utvalgte kandidater inviteres til prøvespill på bakgrunn av den innsendte videoen, søknadsbrev og CV. Prøvespillet gjennomføres i Kilden teater og konserthus, Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand, mandag 26. august.

Til prøvespillet i august kreves:
Stamitz eller Hoffmeister bratsjkonsert, 1. sats og kadens
Bartók eller Walton bratsjkonsert, 1. sats eller Hindemith: Der Schwanendreher, 1. sats
Orkesterutdragene til prøvespillet i august blir sendt sammen med invitasjonen.

Ansettelsesprosessen omfatter intervju.
Prøvespillprosessen kan også omfatte opptil tre uker i orkesteret, og en eventuell kammermusikkrunde.

Kontaktinfo:

Spørsmål om prøvespillet kan rettes til: orkesterregissør Borghild Løvbrøtte på tlf. +47 947 83 309 eller orkesterregissør Maylinn Marita Håland på tlf. +47 906 25 128 eller e-post: auditionkso@kilden.com
Vennligst noter at kontoret er stengt fra 30. juni til 29. juli og ingen svar vil bli gitt i denne perioden.

English version:

Audition date: Monday, August 26, 2024
Application deadline: Monday, June 17, 2024
Type of position and starting date: Permanent position, starting immediately (or by mutual arrangement)
Gross salary depending on years of experience: from 662.695,- till 750.512,- NOK on an annual base.

All applicants has to apply via Webcruiter and has to include a video recording (instructions below) in order to be considered for the audition in August. The application should include a cover letter (max 1 page) which contains the applicants motivation for applying for a job with Kristiansand Symphony Orchestra and a CV (max 1 page).

To guarantee that the recording is not edited, the applicant must be visible throughout the recording.

A smartphone video is of sufficient quality. Make sure to have an appropriate distance between the microphone and your instrument, and film the video in landscape mode. The whole instrument should be visible in the video.

The video recording should be uploaded to YouTube and marked as “unlisted”. Copy and paste the link into your application letter. The recording of the music required for the application must be done in one single take with no editing. Please start all recordings with showing your ID or passport.

Obligatory repertoire for video recording:
Stamitz to bar 137 or Hoffmeister to bar 91 Viola Concerto. 1st movement, without cadenza. Exposition only.

Orchestral excerpts:
Ravel: Solo from Ma mère I’Oye
Mendelssohn: Midsummer Night’s Dream
Strauss: Don Juan
Here is the link to the excerpts video recording: https://tinyurl.com/ykunu594

Candidates will be invited to audition based on the submitted video recording, cover letter and CV.
The audition will take place at Kilden teater og konserthus, Monday, August 26, 2024.

Set repertoire for the audition in August:
Bartók or Walton Viola Concerto, 1st movement, or Hindemith: Der Schwanendreher, 1st movement.

Invited candidates will be provided a PDF with orchestra excerpts along with the invitation.

The employment process includes an interview.
The audition process includes up to three weeks trial in the orchestra, and a possible chamber music round.

Contact information:
Questions regarding the audition and the position may be directed by phone to Orchestra Manager Borghild Løvbrøtte +47 947 83 309 or Orchestra Manager Maylinn Marita Håland +47 906 25 128 or email: auditionkso@kilden.com

Please note that the orchestra office is closed from June 30 to July 29, and no responses will be given in this period.

Vi tilbyr/We offer:

  • Lønn i henhold til tariff
  • Gode pensjonsordninger
  • Gode forsikringsordninger
  • Ansattgoder

 

  • Wages according to the collective agreement
  • Favorable pension plans
  • Favorable insurance coverage
  • Employee benefits

 

Søkerliste:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Kilden kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Kontaktinformasjon

Maylinn Nøyseth Håland
Orkesterregissør/ Orchestra Manager
Telefon:+47 906 25 128
E-post:auditionkso@kilden.com

Borghild Løvbrøtte
Orkesterregissør/Orchestra Manager
Telefon:+47 947 83 309
E-post:auditionkso@kilden.com

SØK STILLINGEN HER

Kilden is the second largest centre for performing arts in Norway, both a spearhead and standard-bearer for Southern Norway, and an arena for great artistic experiences and visionary projects. The arts centre houses Kristiansand Symphony Orchestra, Kilden Theatre, Kilden Opera, Kilden Culture, and an innovative implementation of community outreach through Kilden Dialogue and Kilden Digital. The departments come together in an unparalleled operating concept as one cultural organisation. Kilden Performing Arts Centre’s programme is diverse and has a wide appeal. Every year, nearly 180,000 audience members experience approximately 800 concerts, performances, and events in Kilden, produced by a diverse team representing roughly 240 employees and 26 nationalities.

Frist
17/06/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside