Ledige stillinger

15/04/2020
Rogaland

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

14/04/2020
Troms og Finnmark
14/04/2020
Troms og Finnmark
14/04/2020
Troms og Finnmark
01/04/2020
Viken

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

01/04/2020
Viken

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

13/04/2020
Vestland

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

04/04/2020
Oslo

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

06/04/2020
Vestland
08/04/2020
Oslo

Prosjektleder / redaktør

Musikkontoret AS

01/06/2020
Nordland

Solo PAUKE m/pl. til slagverk

Arktisk Filharmoni AS

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket