Ledige stillinger

11/10/2020
Oslo

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

01/10/2020
Agder

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

25/09/2020
Oslo
20/10/2020
Agder
04/10/2020
Oslo

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

04/10/2020
Oslo

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

10/10/2020
Møre og Romsdal

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

04/10/2020
Trøndelag

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

13/10/2020
Trøndelag

Tenor, 1. og 2.

Trondheim Symfoniorkester & Opera

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd