Frist
20/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Oslo-filharmonien er en sterk internasjonal merkevare. Vårt overordnede strategiske mål er å øke interessen for klassisk musikk i samfunnet. Vi skal være et internasjonalt ledende orkester, vi har store ambisjoner for å øke publikumsnedslaget og vi skal være en drivkraft i fremtidens musikkliv. Hovedaktivitetene våre finner sted i Oslo Konserthus, men vi har også store ambisjoner digitalt. I tillegg gjør vi store og små formidlingsprosjekter, produserer store utendørskonserter, har en utbredt internasjonal turnévirksomhet og gjør produksjoner for skoleklasser, barn og unge.Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Orkesterbibliotekar – vikariat

Oslo-filharmonien

Oslo-filharmonien søker en serviceinnstilt, samarbeidsorientert og fleksibel person til et 60 % vikariat i Oslo-filharmoniens notebibliotek i perioden september 2024 – juni 2025.

Som orkesterbibliotekar i Oslo-filharmonien vil du ha tett kontakt med orkesterets musikere, solister og dirigenter i en morsom og til tider hektisk arbeidshverdag. Dine hovedansvarsområder vil være:

 • Skaffe, klargjøre og kvalitetssikre notemateriell til prøver, konserter, innspillinger og prøvespill.
 • Oppfølging av dirigenter, artister, musikere og produksjons- og planavdeling mht. utgaver, repertoar og besetning.
 • Kontakt med norske og utenlandske forlag om noteleie, notekjøp og rettighetsavklaringer.
 • Katalogisering og organisering av fysisk og digitalt notearkiv.
 • Digital bearbeiding av noter.
 • Ajourføring av repertoar og besetninger i produksjonsplaner.
 • Annet forefallende arbeid i biblioteket.

Kompetanse:

 • Høyere musikkfaglig utdannelse og god kjennskap til orkesterlitteraturen. Relevant erfaring kan kompensere for formelle krav til utdanning
 • Du må kunne lese orkesterpartitur og selvstendig ta stilling til kvaliteten av et notemateriale.
 • Kunnskap om opphavsrett.
 • Du må kunne beherske engelsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Generelt gode digitale kunnskaper.
 • Erfaring fra orkesterdrift, orkesterbibliotek eller lignende er en stor fordel og vi legger vekt på personlig egnethet.

Orkesterbiblioteket er et team som består av tre personer, og er normalt også bemannet når orkesteret har tjeneste. Arbeidsdagene er til tider svært hektiske, og vi er avhengig av stor grad av fleksibilitet. Du må regne med noe uregelmessig arbeidstid (formiddag/kveld og noe helgearbeid).

Ved spørsmål om stillingen, kontakt:

Steinar Yggeseth
Orkesterbibliotekar
Tlf: 40 04 49 54

Frist
20/05/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Oslo-filharmonien er en sterk internasjonal merkevare. Vårt overordnede strategiske mål er å øke interessen for klassisk musikk i samfunnet. Vi skal være et internasjonalt ledende orkester, vi har store ambisjoner for å øke publikumsnedslaget og vi skal være en drivkraft i fremtidens musikkliv. Hovedaktivitetene våre finner sted i Oslo Konserthus, men vi har også store ambisjoner digitalt. I tillegg gjør vi store og små formidlingsprosjekter, produserer store utendørskonserter, har en utbredt internasjonal turnévirksomhet og gjør produksjoner for skoleklasser, barn og unge.