Arkiv

Bransjen

Feire gjenåpninga med norsk musikk: Ballade video CVIIII

24/09/21

Nå åpner vi oss! For kulturen og alles beste krysser vi fingrene for det. Med Ane Brun og Ingebrigt Håker Flaten har Ballade i dag to premierer, i landets mest sjangeråpne musikkspalte.

Arbeidsgiverne slår tilbake mot kjønnsargument i kulturstreiken

24/09/21

– Frilanserne må ha en like god pensjonsordning som de fast ansatte. LO tar feil når de hevder at frilansere får god pensjon med en hybridordning, sier Spekter.

ABE-kutt evaluert: – Dårligere tilbud til publikum

23/09/21

– Det synes som om musikk- og scenekunstinstitusjonene utsettes for de samme automatiske kuttene som statlige virksomheter – selv om disse institusjonene ikke formelt skulle avbyråkratiseres, sier NTO.

Anders Beyer sagt opp av Festspillene i Bergen etter varsel

22/09/21

Etter å ha fått advokater til å undersøke et varsel mot Beyer, sies Festpillene i Bergen opp sin direktør. Han får etterlønn på nær 2 millioner i et år.

Onsdag trapper de opp teater- og orkesterstreiken

20/09/21

121 nye ut i streik fra onsdag av – forestillinger avlyses.

Leiter etter rette leder for Innlandets musikkløft

17/09/21

Fylket som har født både Prøysen, Sinikka Langeland og Ingrid Olava oppretter et eget musikkontor. Målet er flere produksjoner og å støtte det profesjonelle musikkfeltet.

Kulturturisme og festspel i Geiranger

16/09/21

Festspela i Geiranger arrangerast for første gong denne helga, med Tine Thing Helseth som eit av toppnamna på plakaten. Fredag er konferansen «Kulturturisme – ei kjelde til berekraft?», som del av Geirangerbygdas festspel.

Disse er Neste generasjon musikkbransje og får starthjelp

16/09/21

Skal stoppe kompetanseflukt: – En god modell som også staten bør se på, sier kulturbyråden i Oslo når første runde av starthjelpen «Neste generasjon» er delt ut.

Festivalkomponisten kommer ikke inn i Norge

14/09/21

Trondheim kammermusikkfestival må klare seg uten Caroline Shaw (US).

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk