Norske konsertarrangører lanserer Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører

Merket skal gjøre det enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.