Styret i Musikk i Innlandet er fra venstre Jørand Ødegård Lunde, Randi Thorsen, Rune Johannesen, Morten Gjelten, Glenn Erik Haugland, Ingrid Baukhol, Mali Hagen Røe. Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kyrre Dahl)

Etablerer Musikk i Innlandet

Musikk i Innlandet er Innlandet fylkes satsing på utviklingsmuligheter for musikkbransjen i regionen. Styret har hatt sitt første møte, og starter prosessen med å finne en daglig leder for den nye kulturinstitusjonen rett over sommerferien.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Organisasjonen bygges og utvikles i samspill med hele den profesjonelle musikkbransjen i Innlandet, opplyser Innlandet fylke på sine nettsider.

Vedtaket om musikksatsingen ble gjort allerede i desember 2018 i fylkestingene i Hedmark og Oppland, skriver Oppland Arbeiderblad i en sak fra stiftelsen av initiativet tidligere i år. Her kommer det også fram at vertskommunen for musikksatsingen vil være Gjøvik. Bakgrunnen for etableringen var et ønske hos politikerne i Innlandet om å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket.

Nå er Musikk i Innlandet stiftet og registrert, og styret er på plass og har hatt sitt første styremøte. Styreleder Randi Thorsen har erfaring fra blant annet Teater Innlandet, Sparebankstiftelsen DnB og Musikkregionen Gjøvik. Hun har med seg direktør i Norsk teater- og orkesterforening, Morten Gjelten, daglig leder i Valdres Natur- og kulturpark, Jøran Ødegård Lunde, komponist og kulturgründer Glenn Erik Haugland og låtskriver, komponist og professor Magnus Beite som styremedlemmer. Mali Hagen Røe, Rune Johannessen og Ingrid Baukhol er varamedlemmer, og alle representerer ulike profesjoner innen musikk- og kulturlivet.

– Dette er virkelig nybrottsarbeid innenfor kultursektoren. Ingen andre fylker har en slik satsing som Innlandet fylkeskommune nå har satt i gang. Vi har ingen eksempler å se til, ingen lignende prosesser å kopiere. Så da må vi sikre at starten blir god og rett, kommenterer styreleder Thorsen til Kulturnett Innlandet. I midten av august regner de med å lyse ut stillingen som daglig leder.

– Det er viktig å ha i minne at dette er en satsing på tvers av sjangre og for hele det profesjonelle musikklivet; musikerne, komponistene, produsentene, teknikerne, arrangørene og andre. Vi skal derfor lytte oss frem i prosessen og utforme, forankre og bygge opp institusjonen gjennom nær dialog med musikkfeltet og -bransjen, sier Randi Thorsen.

Musikk i Innlandet skal særlig bidra til å skape bolyst og bedre arbeidsvilkår for musikere og andre som arbeider i musikkbransjen, heter det i rapporten som ble utarbeidet om initiativet. «En levende og aktiv musikkbransje vil stimulere det frivillige musikklivet og bidra til at flere vil se på musikk som mulig yrkesveg og utdanningsløp,» heter det videre, og det understrekes at Musikk i Innlandet skal være en samarbeidspartner for det aktive musikklivet for øvrig i regionen; festivaler og andre arrangører, kor og orkestre, kommunale kulturskoler, teater, film, spill og dans.

Rapporten legger også fram en rekke forventninger og målsetninger om profesjonelle muligheter: Utviklingsmuligheter for musikkbransjen i Innlandet, produksjon, faglig bredde, formidling, kompetanseutvikling, miljøutvikling og forventninger om utvikling av økonomien i musikklivet.

Rapporten om etableringen av Musikk i Innlandet kan du lese her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev