Einar Idsøe Eidsvåg Foto: Lars Opstad / Rikskonsertene

Blå får fortsette

Næringsetaten i Oslo ser bort fra politiets anbefaling og gir konsertlokalet ved Akerselva skjenkebevilling i ett år.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturarenaen Blå i Oslo fikk i juni beskjed om at skjenkebevillingen ville bli inndratt. Bakgrunnen for vedtaket fra Næringsetaten i Oslo var en omfattende politirapport som beskriver store ordensproblemer ved utestedet.
Beskjeden ble senere omgjort til en tre måneders midlertidig bevilling. I dag melder Aftenposten at Næringsetaten har fattet et nytt vedtak, og Blå får innvilget skjenkebevilling i ett år, frem til 30. september 2017.
Samarbeidsvilje
Næringsetaten har dermed valgt å se bort fra både politirapporten som ble levert før sommeren, og ytterlige rapporter som ifølge Aftenposten skal ha blitt sendt i september.
– Vi har fått ny skjenkebevilling med de samme rammene vi har hatt tidligere. Vi har fått bevilling for ett år med en intensjon om å samarbeide tett med både politiet og Næringsetaten, sier daglig leder ved Blå, Eyvind Brox til Aftenposten.
Brox forteller videre til avisen at Blå har tatt rapporten fra politiet på alvor, og ledelsen ved kulturarenaen har hatt en rekke møter med næringsetaten i kommunen.
Etterlyste samarbeide
Medeier i Blå, Einar Idsøe Eidsvåg uttrykker lettelse over vedtaket fra kommunen.
– Det er fornuftig gjort da Blå ikke har noen prikker fra Næringsetaten, og sist vurdering ble kun tatt ut i fra politiets anbefaling, sier Eidsvåg til Ballade.
I juni skrev han et innlegg i Ballade med tittelen Verdiskaper eller motspiller der han hevdet at det ligger et uutnyttet potensial i å se på nattelivet som en seriøs næringsaktør. Han etterlyste derfor bedre samarbeid mellom offentlige myndigheter og utesteder.
I innlegg påpekte han blant annet:
– Ulovligheter og uro oppstår ikke på grunn av utelivet, utelivet er mer profesjonelt enn noen gang. Det er en medspiller og ikke en motspiller. Per i dag bruker mange utesteder mye tid på å forsvare seg ovenfor myndighetene. Tid som kunne blitt brukt mye bedre om dialog og samarbeid på tvers av myndighetene var metoden.
– Jeg vet om flere utesteder som driver profesjonelt, som har trodd på politiet når de sier de vil samarbeide, og hatt lav terskel for å tilkalle dem, men med det har fått krav om tiltak og trusler om stenging når de har gjort jobben sin – tatt en overstadig beruset, eller forhindret bråk. Det virker som politiet tenker at det er utestedet det er noe galt med, ikke gjesten.
Politiets svar
Han spurte også: hvorfor kan ikke utelivet bli sett på som en seriøs kultur og næringsaktør? Og fikk svar fra Politiet.
– Det vi er opptatt av er at stedene drives forsvarlig og at enkeltsteder ikke spiser en uforsvarlig stor del av den samlede politikraften i byen. Drivere av steder som har fått inndratt sin bevilling av Næringsetaten bør være opptatt av hvordan de skal kunne drive sitt sted på en forsvarlig måte, fremfor å fremsette ubegrunnede beskyldninger om at vi er imot hip hop og et flerkulturelt miljø, skrev politiførstebetjent Lasse Hansen.
Næringsetaten fikk den gang også tilbud om å svare Eidsvåg, men avsto.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev