Norske konsertarrangører lanserer Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører

Merket skal gjøre det enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer.

Nå kan arrangører få støtte til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NKA utlyser tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Kulturtilbud som er tilgjengelig for alle

Men hvordan får vi det slik, spør Norske Konsertarrangører

NKA lanserer Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører

Boka er en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge, der målet er å gjøre kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne