Per-Willy Amundsen (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

Krav om egenvakthold utsettes

Justisminsiteren vedgår at de ikke var klar over konsekvensene av regelendringen som skulle trådd i kraft fra 1. januar neste år. Endringen er nå utsatt.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kravene til egenvakthold og regelendringen som skulle tre i kraft 1. januar 2018 utsettes på ubestemt tid. Justisminister Per-Willy Amundsen innrømmer at de ikke var klar over konsekvensene og at det skal utarbeides nye, mindre omfattende krav til opplæring av ordensvakter, skriver Norske konksertarrangører (NKA) på sine nettsider.

De nye kravene skulle blant annet medføre en økning i opplæringen av ordensvakter fra 25 timer i dag til 120 timer. Nå har Justisdepartementet snudd og Politidirektoratet er bedt om å ta en ny vurdering av reglene og utarbeide mindre omfattende krav til opplæringen av ordensvakter.

– Dette er helt fantastisk. Det betyr at vi nå forhåpentligvis kan komme med innspill til hvordan opplæringen burde være, og at det i praksis fortsatt vil være mulig å drive egenvakthold. For mange ville det ikke vært økonomisk bærekraftig å utdanne nye ordensvakter selv og man måtte ha leid inn vektere. Men mange steder er det ikke lett tilgang på dette og den enste måten man kan arrangerer konserter på er å ha egne vakter, sier daglig leder i NKA, Torbjørn Heitman Valum til nettsiden.

Endringene kom etter reaksjoner fra NKA, NHO Reiseliv og Senterpartiet. Det er ikke opplyst når de nye reglene skal være klare.

– Etter press fra Senterpartiet og interesseorganisasjonene om hvordan dette kan ramme kulturtilbudet og –tilbyderne landet over, vil de nå se på ordensvaktkrava på nytt. Senterpartiet kommer til å følge denne saken videre, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand, som sendte spørsmål til justisministeren om saken, i en pressemelding.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev