Likevel ikke forbud mot alkohol på festivalcamper

Justisministeren vil la det være opp til lokale myndigheter å avgjøre skjenkereglene for festivaler.

Krav om egenvakthold utsettes

Justisminsiteren vedgår at de ikke var klar over konsekvensene av regelendringen som skulle trådd i kraft fra 1. januar neste år. Endringen er nå utsatt.