© Søren Storm Hansen / Flickr.com

Møteplass mellom utelivet og politiet

Alle parter ønsker tettere dialog. Nå vil Virke ta på seg oppgaven med å skape en slik arena.

Kalender

Torsdag inviterte Hovedorganisasjonen Virke til et møte mellom Oslopolitiet og aktører i utelivsbransjen. Møtet ble holdt på Kulturhuset i Oslo. Tilstede var leder for etterretningsseksjonen, politiførstebetjent Lasse Johansen i politiet, leder for Virke Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann, og flere representanter for næringsetaten i Oslo kommune. Rundt 20 bransjemennesker var møtt opp.

Bakgrunnen for møtet var dels omlegginger internt i politiet, dels en videreføring av næringsforumet som har blitt opprettet mellom kommunen og utelivsbransjen, og dels en felles forståelse om at det er rom for å bedre dialogen mellom partene, etter mange år med mistillit.

Les også: Næringsbyråden inviterer utelivet til samtaleforum

Johansen kunne fortelle at gevinsten for utelivet etter omorganiseringen i politiet blir at politiets arbeid blir mer forutsigbart. Der de ulike politistasjonene tidligere hadde ulike prioriteringer, fokusområder og arbeidsformer, er det etter sammenslåingen av Sentrum og Grønland politikammer blitt kun en enhet som dekker utelivet.

Dele kunnskap
Videre forklarte han at politiets fremste virkemiddel mot den ”ene prosenten som står for 99 prosent av bråket”, slik en av deltakerne formulerte sine utfordringer, er å ilegge bråkmakeren oppholdsforbud i et avgrenset område, for en kortere periode.

– Men vi må ha kunnskap og loggføringer, for at dette skal skje. Og det er her dere kan hjelpe oss, sa Johansen til de fremmøtte.

Samtlige uttrykte at de gjerne ville gi slik informasjon til politiet, men de savnet retningslinjer, kontaktpunkter og til dels også tillit til at henvendelsene vil bli fulgt opp, samt forsikringer om at rapporteringen ikke vil slå tilbake på dem selv. Det ble i tillegg etterlyst et ”verstingregister”, men dette er allerede avslått av datatilsynet.

Fast møteplass
Det ble også fremmet forslag om en fast møteplass mellom politiet og utelivsbransjen, uten at det kom noe konkret ut av det. Dette vil Virke imidlertid følge opp, sier Line Endresen Normann til Ballade etter møtet.

– Virke organiserer store deler av utelivet, blant annet her i Oslo. For oss er det viktig å bidra til at vi har en trygg by og gode vilkår for uteliv. Dette er bakgrunnen for at Virke vil lage møteplasser for utelivet. Faste dialogarenaer mellom uteliv og politiet, som det ble etterlyst i dag, er et godt forslag. Vi vil være en pådriver for å få disse på plass. Dette skal vi få til, understreker Normann.

Hun er for øvrig positivt overrasket over hvordan møtet utspilte seg, og roser både politiet for å ha vært konstruktive, og bransjen for ikke å henge seg opp i enkeltsaker, men heller se fremover.

– Vi hører ofte om de tilfellene der det har vært manglende dialog. I en undersøkelse vi gjorde for et år siden kom det frem at mange av utestedene hadde manglende tillit til politiet. Jeg opplevde dette møtet som svært positivt og konstruktivt. Det betyr muligens at vi er på rett vei.

– Under møtet ble det tydelig at det er veldig ulike størrelser på utestedene, noe som både gir ulike utfordringer, ulike behov og varierende grad av dialog med politiet. Hvordan vil dere jobbe med dette fremover?

– Først og fremst har vi fokus på våre medlemmer. Og jo flere vi klarer å samle under vår paraply i Virke, jo enklere er det for oss å jobbe politisk for å bedre rammevilkårene, spre informasjon og lage møteplasser. Men vi ser at utfordringene ligger hos de mindre aktørene.

Les også: Verdiskaper eller motspiller?

– Har du et stort arrangement er du ofte i kontakt med politiet i forkant, men for dem som driver mindre steder eller klubber i helgene er ikke denne dialogen nødvendigvis tilstede. Det er denne dialogen vi må få plass. Og det er derfor så positivt at politiet uttrykker så tydelig som i dag at de gjerne vil ha en slik dialog.

Kommende kampanje
Blant de mange forslagene og ønskene som ble fremmet under møtet ble det også kjent at en holdningskampanje er under utarbeidelse hos enkelte av aktørene. Denne er imidlertid hverken ferdigstilt eller klar for å presenteres for offentligheten. Virke er imidlertid åpne for å videreutvikle holdningskampanjen når Normann for mer innsikt i hva den er, og hva organisasjonen kan bidra med.

Gir informasjon om risiko
Rockefeller, som eier og driver scenene Rockefeller, John Dee, Kjøkkenet, Leiligheten og Sentrum Scene, er en av mange aktører som har kontakt med politiet. I følge prosjektleder og arrangementsansvarlig Trine Marit Lund ved Sentrum Scene utarbeides det risikovurderinger for alle arrangementer i regi av Rockefeller.

– Vi plukker ut arrangementer som vi vurderer som mer risikofylte enn andre, og deler all informasjon med politiet, sier hun til Ballade.

Risiko på arrangementene vurderes ut i fra forventet mengde mennesker, publikumssegment, samt vurderinger sett opp mot samtidige arrangement andre steder i Oslo, som også kan påvirke risikoen.

– Vi har vært aktive ovenfor politiet, og invitert dem til dialog i mange år. Noe av grunnen er at vi kanskje har hatt behov for å få tilbakemeldinger fra dem på om vi gjør ting riktig, eller om det er ting vi kan bli bedre på. Vi kan alltid bli bedre. I tillegg har vi høy arrangementsfrekvens på våre scener, så de kommer jo ofte innom.

– Ser du behov for en større møteplass?

– Ja, absolutt. Men det viktigste er at de forskjellige utstedende har en felles møteplass, der vi kan dele informasjon.

– Har dialogen med politiet endret seg, sett fra deres ståsted?

– Ja. Det har blitt en mer åpen dialog de siste årene, noe det ikke alltid har vært. Vi ser frem imot en enda bede dialog i fremtiden.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev