Møteplass mellom utelivet og politiet

Alle parter ønsker tettere dialog. Nå vil Virke ta på seg oppgaven med å skape en slik arena.