© Aslaug Olette Klausen

TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Rammeavtalen mellom TONO og Norsk Musikkråd (NMR) ble sagt opp våren 2017. Forhandlingsleder i musikkrådet Terje Winther sa til Ballade da dette ble kjent i juni at det ikke var noen dramatikk bak oppsigelsen, og kalte det en normal reforhandling av avtalen, som fikk oppsigelsestid ut 2017 . Initiativet til reforhandlingene kom fra TONO.

Når vi nå har tegnet 2018 er det imidlertid ingen ny avtale på plass. TONO meldte 3. januar på sine nettsider at inntil ny avtale er på plass må hvert enkelt medlem av NMR inngå direkte avtaler med TONO for konsertfremføringer. Det vil si at arrangører må søke tillatelse til å holde konsert.

Videre står det: Vi ber samtidig om at man tydelig opplyser hvilken organisasjon man er medlem av, slik at søknaden eventuelt kan innlemmes i, og eventuelt også slettes, ved inngåelse av ny avtale mellom TONO og NMR med virkning fra 1. januar 2018. Dersom forhandlingene ikke fører frem vil søknadene behandles på ordinær måte.

– Vi holder på med forhandlinger på overtid, som det heter. Og begge parter er innstilt på å få til en avtale. Vi hadde møter forrige uke, og skal møtes til uka, sier Winther til Ballade nå.

Kan få konsekvenser
Daglig leder Linda Dyrnes i FolkOrg, som er medlem i NMR synes også det er vanskelig å si noe om konsekvenser for deres medlemmer.

– Det vil avhenge av hvordan avtalen blir, om det blir en avtale. Slik jeg forstår det vil avtalen ha tilbakevirkende kraft til 1. januar i år, om den skulle komme på plass. Så jeg håper jo det ikke blir sendt ut regninger før dette er avklart, sier Dyrnes.

Les også: Brudd mellom TONO og Norske konsertarrangører

Dersom det skulle bli brudd i forhandlingene tror hun derimot at det kan bli store konsekvenser for musikklivet.

– I den avtalen vi har hatt til nå, så har vi en fastprisavtale der vi betaler en TONO-avgift for våre lag og helårsarrangører, oppadmessig begrenset til konserter av en viss størrelse. Men de fleste av våre arrangører er veldig små.

– Det er klart at om de skal gå fra en avtale der de ikke betaler noe, til å betale veldig mye, så vil det nok få konsekvenser både for antall konsert og antall arrangører, som igjen vil få konsekvenser for antall spillejobber, og hvor ofte et verk vil bli fremført, og hvor mye penger som da igjen kommer tilbake til opphaveren.

– Så risikoen er at alle vil tape om det ikke kommer noen avtale på plass?

– Ja, jeg tror det. Men nå må vi jo håpe at det blir en avtale. Vi kan ikke ta sorgene på forskudd. Det er jo ikke uvanlig at det kan bli forhandlinger på overtid. Det virkelig interessante er hva resultatet blir.

Les også: Et felt på dugnad

Dyrnes håper det imidlertid kommer en god avtale på plass så fort som forsvarlig mulig. For FolkOrgs medlemmer er det et spørsmål om hvor mange konserter de faktisk vil ha råd til å arrangere.

Et spørsmål om rimelig betaling
For TONO er spørsmålet i følge kommunikasjonssjef Willy Martinsen derimot hva som er et rimelig vederlag for rettighetshaverne.  
 
– Det er vanskelig å holde en konsert uten å fremføre verk. Og de som har skrevet disse verkene trenger å få rimelig og rettferdig betalt for arbeidet. Det er det dette handler om. I tillegg kommer det å få på plass gode løsninger for rapporteringer, sier Martinsen.
 
Noe av fordelen med å videreføre en rammeavtale er at både TONO og arrangørene med det får forenklede rutiner. På bakgrunn av denne forenklingen kan TONO gi en liten reduksjon i vederlaget, fordi også TONO sparer penger og ressurser på enklere rapportering.
 
– Det grunnleggende for oss er at vi har en konsertøkonomi som fungerer for alle. Vi har lenge hatt en økonomi som ikke har fungert tilstrekkelig for de som har skrevet musikken. Det vi kjemper for er at de som lager musikken skal bli rettmessig kompensert.
 
Tariff og håp
Dette handler blant annet om tariffer, og Martinsen eksemplifiserer med å si at for hver hundrelapp som blir betalt i døren, går maksimalt 10 kroner til opphaveren. Dette er et eksempel på en tariff TONO står inne for, og fremmer i forhandlinger. Og også Martinsen har tro på at de skal komme i havn.
 
– Det er fremdrift, og det er god dialog. Vi har nå kommet dit at vi er enige om en forhandlingsløsning, som begge parter skal godkjenne og forankre i sine organisasjoner. Vi ønsker å få dette på plass så fort som mulig uten at jeg vil tidfeste det.
 
I juni 2017 kom det til brudd mellom TONO og Norske konsertarrangører (NKA) etter lenger tids forhandlinger. Alle Ballade har snakket med har tro på at denne historien ikke vil gjenta seg. I følge Martinsen har en rekke av arrangørene fått på plass egne avtaler med TONO, men det pågår også forhandlinger med flere enkeltaktører. Mer vil han ikke si om konsekvenser av NKA-bruddet. 
 
Forholdet mellom TONO og NKA vil bli gjenstand for en debatt under byLarm i mars.
 
 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.