TONO og Norsk musikkråd enige om avtale for arrangørlag

Den nye rammeavtalen gjelder imidlertid kun for 2018.

TONO og Norsk musikkråd forhandler på overtid

Ny rammeavtale skulle vært på plass ved nyttår.