Ba Høie svare om konsertpublikum kan stå på konsert

Kommuner kan bestemme sitteplasser framfor ståplasser. Men bare om det er høyst nødvendig for å begrense smitte. Arbeiderpartiet spurte Bent Høie, på vegne av konsertstedet Folken.

Koronakonsekvenser i 2020: En meter – gjerne mer, men ikke mindre

En meters avstand og max 200 publikummere fram til 1. september. Men så da? Og teller man en meter fra skulder til skulder eller ..? Like før sommersesongen kom noen avklaringer, her er det som gjelder for dem som lager forestillinger nå.

Koronakrisen: Forbudet forlenges til 1. september

Avklaringen er en lettelse for musikklivet. Men en fornyet kompensasjonsordning må utbedres, utvides og forlenges, sier organisasjoner i bransjen.

Knut Olav Rygnestad: Den usynlige arrangøren

Trønderen skriver arrangement for koret London Contemporary Voices som hyres inn av verdens største popartister både i studio og på scenen.

TONO og Norsk musikkråd enige om avtale for arrangørlag

Den nye rammeavtalen gjelder imidlertid kun for 2018.

Store arrangementer, større miljøansvar

Mange arrangementer innen kultur og idrett genererer betydelig miljøskadelig avfall og giftige utslipp. Bransjen kan endre på dette med enkle grep, skriver Ståle Sørensen og Herman Ekle Lund i Miljøpartiet de Grønne.

Konferanseprogrammet for arrangører under Trondheim Calling 2016 er klart

Arrangørfeltet er en av fire fagsøyler under musikkonferansen.