Gode resultater for TONO i 2017

Kringkasting er fortsatt største forretningsområde, men utenlandsinntektene vokser mest.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

TONOs årsregnskap for 2017 er nå klart, og viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på kr 568 millioner, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2016. Kostnadene er redusert med kr 1 million sammenlignet med 2016, og ligger under 2014-nivå. Omsetningen økte med 22 prosent sammenliknet med 2016 – til kr 661 millioner. Det er utenlandsinntektene som har den største prosentvise veksten blant TONOs forretningsområder.

Cato Strøm Foto: Tono (Foto: TONO)

– Vi er svært tilfredse med resultatene for 2017, og vi gleder oss over at TONO forvalter et attraktivt repertoar som brukes mye. Det er verdt å merke seg at TONOs inntekter fra utlandet har fordoblet seg på tre år. Det viser både at vårt repertoar brukes mer i utlandet enn noen gang før, og at TONO evner å hente inn inntektene fra utlandet, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm i en pressemelding, der han fortsetter:

– Selv om TONOs overordnede tall vitner om en vekst, opplever dessverre de fleste av TONOs medlemmer at den digitale økonomien er utfordrende. Streaming gir nye brukermønstre, konkurransen om lytterne er større, og de fleste opplever at inntektene er lavere enn da musikkonsumet foregikk via fysiske medier. Det er også vanskelig å få brukergenererte, sosiale medier til å betale det vi mener er rimelig vederlag for den musikkbruk tjenestene tjener penger på, noe som skyldes at tjenestene dekker seg bak en foreldet e-handels lovgivning i EU. Vi forventer politisk handlekraft både fra EUs side og fra nasjonale lovgivere når det gjelder å etablere ansvar overfor rettighetshaverne fra for eksempel Facebook og Youtube.

Kringkasting fortsatt størst
Kringkasting utgjør fortsatt TONOs største forretningsområde, med inntekter på 188,7 millioner kroner i 2017. Dette området vokste med 5,4 prosent fra året før. TONOs nest største forretningsområde er online som også hadde stor vekst. Konserter utgjør også et stort område med inntekter på 79,2 millioner kroner, en økning på 12,14 prosent fra 2016-resultatet.

Nye medlemmer og registrerte verk
TONO fikk i løpet av 2017 1 645 nye medlemmer, hvorav 10 var musikkforlag. Dette er det høyeste antallet nye medlemmer TONO noen gang har fått i løpet av et kalenderår. Ved utgangen av 2017 hadde TONO forvaltningskontrakt med 30 948 rettighetshavere. TONOs medlemmer registrerte i løpet av 2017 30 604 nye verk i TONOs verksdatabase.

Søsterselskaper TONO fikk de største inntektene fra i 2017:
GEMA (Tyskland) – 15,9 millioner*
STIM (Sverige) – 15,2 millioner
KODA (Danmark) – 10,2 millioner
SACEM (Frankrike) – 4,8 millioner
TEOSTO (Finland) – 3 millioner

*Tallene fra Tyskland omfatter både 2016 og 2017. Dette har sin bakgrunn i at TONO ikke mottok midler fra GEMA i 2016 med bakgrunn i at tyske skattemyndigheter gjennomførte en kontroll av GEMA. Dette har påvirket en lang rekke forvaltningsselskaper.

Hele TONOs årsrapport vil offentliggjøres på tono.no den 15. mai.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev