58,7 millioner fra TONO til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag

Rekord i avregninger fra utlandet.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

TONO avregnet i onsdag 58,7 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland for bruk av musikken deres i blant annet radio, TV og strømmetjenester. I tillegg kommer NCB-avregningen til TONOs medlemmer, som inneholder inntekter fra strømming, synkronisering og fysiske formater – totalt 17,3 millioner.

– Etter årets siste avregning kan vi konkludere med at TONO aldri har avregnet mer til våre medlemmer for bruk av deres musikk i utlandet i løpet av et år enn hva vi har gjort i 2017. TONOs avregning i dag viser helt konkret hva opphavsrett og TONO betyr for de som lager musikken. Mange titalls tusen opphavere verden over, deriblant nesten 15 000 TONO-medlemmer, får i dag avregnet TONO-vederlag for bruk av musikken deres på blant annet radio, TV, i strømmetjenester, på YouTube og kino. De som skriver musikk skaper inntekter for alt fra kringkastere til konsertarrangører til streamingtjenester, og for opphaverne er TONO-vederlaget grunnleggende for å kunne ha økonomisk mulighet til å skape ny musikk, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm i en pressemelding.

Cato Strøm Foto: Tono (Foto: TONO)

29,6 millioner til TONOs medlemmer fra TONO
Avregningen som går ut fra TONO fra onsdag, og i dagene fremover, (ekskludert NCB-avregningen som er beskrevet nedenfor) omfatter totalt 77 414 rettighetshavere i 196 431 verk. 13 153 av disse er TONO-medlemmer, mens 64 261 er medlemmer hos ulike av de mer enn 80 forvaltningsselskapene TONO har gjensidighetsavtaler med i andre land over hele verden.

TONO avregner for fremføringer på norsk radio og TV i 2. kvartal 2017, urfremføringer i 2016, Netflix for 1. kvartal 2017, Google Play Video on demand for 3. og 4. kvartal 2016, fremføringer i utlandet (radio, TV, konserter, streamingtjenester etc) samt at vi har foretatt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. For disse områdene avregner vi 58,7 millioner kroner. Av disse pengene går 29,6 millioner kroner til TONOs medlemmer, mens 27,6 millioner kroner sendes til komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag i andre land. Vi har satt av 1,5 millioner kroner til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Avregningene for bruk i utlandet øker
Det er verdt å merke seg at av avregningsbeløpet til TONOs medlemmer på 29,6 millioner kroner inneholder 8,3 millioner kroner for bruk av deres musikk i utlandet. Ikke minst kan vi nå konkludere med at utenlandsavregningene har vokst eksplosivt de siste par år. Når vi i løpet av 2017 har avregnet mer enn 56 millioner kroner på dette området, er det markant høyere enn i fjor og ca 26 millioner høyere enn i 2015. Dette er for øvrig ikke de eneste utenlandsinntektene til TONOs medlemmer. Det vi kaller «NCB-avregningen» som er beskrevet nedenfor har også en andel av inntekter for bruk av TONO-repertoar i strømmetjenester i utlandet. Årsaken til at det kommer avregning for disse i utlandet både i TONO- og NCB-avregningen skyldes at TONO har litt ulike typer praktiske løsninger med søsterselskaper utlandet.

– De store og voksende utenlandsinntektene bekrefter at TONOs forlengede arm i utlandet fungerer godt. Våre søsterselskaper innkrever penger fra musikkbrukere i sine respektive land når TONOs repertoar brukes der, og sender midlene videre til TONO for avregning til våre medlemmer. Vi gleder oss stort i TONO over den internasjonale fremgangen til våre medlemmer, sier Strøm.

Online, synkronisering og fysiske formater
NCB-avregningen til TONOs medlemmer omfatter online, fysiske formater og synkronisering. For onlineområdet dreier det seg om 5,7 millioner kroner, og omfatter Spotify for juni og juli 2017, iTunes for 1. kvartal 2017 og YouTube for første halvår 2017. Dette stammer både fra bruk i Norge og enkelte andre land. For de «klassiske» NCB-områdene, som fysisk salg av CD, DVD og andre fysiske formater, samt audiovisuell synkronisering (bruk av musikk til levende bilde, eksempelvis film og TV-produksjoner) avregnes det 11,6 millioner kroner til TONOs medlemmer.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev