TONO og Norsk musikkråd med ny avtale for grasrotarrangører

TONO og Norsk musikkråd (NMR) har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører.

Norsk Musikkråd og TONO forhandler videre

Målet er å få på plass en langsiktig rammeavtale for såkalte grasrotarrangører fra 2019.