Illustrasjonsfoto: Aslaug Olette Klausen

Enighet mellom TONO og Norsk musikkråd

Avtalen for 2018-2019 gjelder for utøverlagene til Norges korforbund, Norges Musikkorps Forbund samt for 14 av Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I januar meldte Ballade at TONO og Norsk musikkråd forhandlet på overtid om ny rammeavtale, etter at den tidligere avtalen fra 2009 ble sagt opp i fjor. Onsdag melder Norsk musikkråd at partene har kommet til enighet, og en ny avtale for 2018-2019 nå er på plass.

Må rapportere direkte til TONO
I følge musikkrådets hjemmeside er innholdet i avtalen som følger:

«Rammeavtalen gjelder for 4.500 utøverlag og er totalt på 3,95 millioner kroner i 2018 og 4,3 millioner kroner (før prisjustering) for 2019. Avtalen gir fremføringsrett til alle konserter som arrangeres av utøverlag (kor, korps, spelemannslag mv.) innenfor de rammer som er spesifisert i avtalen.

I forhold til tidligere rammeavtale fra 2009-2017 er det en økning av TONO-vederlaget som skal betales. Dette skyldes at det er flere konserter enn tidligere som det skal betales for. Samtidig er det videreført en rabatt på 40 prosent av TONOs minimumsvederlag.

I den tidligere avtalen fra 2009 ble hver enkelt organisasjon fakturert av TONO. Den nye rammeavtalen innebærer at TONO fakturerer Norsk musikkråd for hele beløpet, som viderefakturer dette til de 16 organisasjonene i avtalen. TONO-vederlaget for 2018 vil bli fakturert organisasjonene med utøverlag med forfall i mai.

For større konserter og arrangementer som ikke er omfattet av avtalen (som for eksempel festivaler) er det TONOs standardpriser som gjelder, eventuelt at det inngås en egen tilleggsavtale.»

Det understrekses videre at en forutsetning for avtalen er at de respektive lagene rapporterer direkte til TONO.

Hør også: Tar TONO livet av små klubber?

I den gamle avtalen inngikk også arrangørlag i de ni medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd. Det har imidlertid foreløpig ikke kommet på plass noen ny fellesavtale for dette. Men det skal være opprettet dialog mellom partene for å utforske muligheten for dette

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev