Det frivillige musikklivet taper millioner, penger som skulle gått til meningsfylte aktiviteter for barn, unge og voksne (Foto: Norsk musikkråd)

Regjeringens kompensasjonsordning skivebom

Krisetiltak for inntektsbortfallet er helt nødvendig, musikkfrivilligheten trenger hjelp til å få dekket løpende kostnader, skriver Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

28/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

MIMMI

02/10/2020 Kl. 19:30

Oslo

Claudia Scott

03/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd

Det frivillige musikklivet sliter. Våre medlemmer har tapt flere hundre millioner på forbudet mot loppemarkeder, basarer og messer, og taper én milliard kroner om konsert- og arrangementsforbudet blir stående ut august. Fremtiden er svært uforutsigbart for mange, og uten en krisepakke som treffer vil en rekke kor, korps, orkestre, band og andre lag være borte.

Går glipp av millioner i inntekter
Norsk musikkråd samler musikkfrivilligheten, men det betyr ikke at vår aktivitet er gratis eller at profesjonelle dirigenter, instruktører og pedagoger kan stille opp frivillig for å avholde kor- og korpsøvelser.

Mye av musikklagenes inntekter kommer fra konserter, forestillinger, festivaler og loppemarkeder som arrangeres av frivillige, i tillegg til at inntektene kommer dels fra statlige og kommunale overføringer. Dette er penger som må dekke alt fra lønn til dirigenter, instruktører og sangpedagoger, til leie av lokaler til konserter, scenerigg og teknikere.

Korpsenes inntektstopp er om våren. Mest synlig på 17. mai, men de tjener også store penger på loppemarkeder, konserter, dugnader og bingo. I over seks uker har korpsenes øvelser blitt redusert til videoundervisning og egenøving, og disse er drevet av betalte dirigenter og instruktører. Skal korpsene unngå oppsigelser eller permitteringer trenger de en øyeblikkelig tilførsel av penger. Dette er ikke unikt for korpsene, men gjelder også klubber, kor, band og orkestre.

Når våre medlemmer ikke kan arrangere planlagte konserter og arrangementer går de nå glipp av mange millioner i inntekter. Det gjør at de ikke har råd til å betale faste, løpende utgifter, og situasjonen for musikkfrivilligheten er nå kritisk.

Skivebom
Musikkfrivilligheten alene tapte over 350 millioner i mars og april, og én milliard ut august om det fortsetter slik. Pengene skulle gå til meningsfull musikkaktivitet for barn, unge og voksne. Arrangørene som mobiliserer mange tusen frivillige i sommer taper i tillegg flere milliarder innen utgangen av september.

Krisetiltak for inntektsbortfallet er helt nødvendig, vi trenger hjelp til å få dekket løpende kostnader. Tallene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som kom onsdag viser at regjeringens kompensasjonsordning var skivebom. To av de viktigste kravene for å få støtte var at du må ha mistet billettinntekter for minst 25 000 kroner og at tapt inntekt fra loppemarked, basarer og dugnader ikke dekkes. Ironisk nok smykker Lotteri- og stiftelsestilsynet illustrasjonen for krisepakken med et vaffelhjerte, når pakken ikke dekker et eneste tapt vaffelsalg.

Beløpsgrensen på 25 000 kroner utelukker veldig mange små arrangementer, som er de arrangementene det er flest av. Hverken Regnbuen barne- og ungdomsorkester i Bergen eller Gruben barnekor i Rana, eller musikkorganisasjonen AKKS i Stavanger når denne beløpsgrensen. Men for dem er 12 000 og 15 000 kroner i inntekt svært viktig for å lønne dirigenter og instruktører. Ordningen treffer skjevt.

Mange i kulturlivet sliter med inntektsbortfall, uforutsigbarhet og en vanskelig hverdag. Men, musikkfrivilligheten er en viktig del av løsningen! Å redde musikkfrivilligheten er god samfunnsøkonomi og avlaster Nav. Vi er en kjempestor oppdragsgiver for profesjonelle frilansere og mange spiller og synger nå på digitale arenaer for å holde aktiviteten i gang. Men uten inntekter til å lønne dirigenter, instruktører og pedagoger stopper det opp. Da snakker vi ikke om én 17. mai uten kor, korps og leikaring, men flere. Vi gir profesjonelle musikere meningsfullt arbeid som letter trykket på Nav og reduserer behovet for dagpenger. Dette er med på å holde hjulene i gang og sikre at vi fortsatt har et frivillig musikkliv i fremtiden. Fagforeningen Creo støtter en slik løsning, men veldig få av våre lag har nok likviditet til selv å forskuttere beløpene når inntektene svikter.

Musikken binder oss sammen og har en ekstremt viktig funksjon i et trygt og sunt samfunn. Musikkens betydning for folkehelsen, både fysisk og psykisk er godt dokumentert, nå i krisetid merker vi det ekstra hva musikken betyr. Den ukentlige musikkøvelsen betyr mye i livet ditt, det gir deg ekstra kraft og verdi å kunne spille, synge eller danse selv. Koronakrisen gjør at alt dette nå står på spill.

Årets 17. mai blir spesiell, når vi ikke får samles rundt kor, korps og levende musikk. Men det er vi alle forberedt på nå. Mye verre er det hvis musikklivet ikke får den nødvendige krisehjelpen, da kommer konsekvensene til å merkes for festivaler, stevner, korps, kor, folkedans, trekkspill – ja, for musikk i det hele tatt!

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev