Etter pandemien: Jevnere blant kunstnerne, men staten forsterket forskjellene i næringene

Nye analyser av følgene av pandemien.

Norsk musikkbransje til Sveriges Radio: – Som å bli sluppet ut midtfjords og måtte svømme sjøl

Det sa Joël Schwalenstöcker fra foreningen NEMAA til Sveriges Radio i et innslag tirsdag om stimuleringsstøtteordningen i norsk kulturliv som stopper i februar.

Billettselskapene må innlemmes i kompensasjonsordningen

INNLEGG: Billettbransjen har hittil stått utenfor kompensasjonsordningene for kulturbransjen. Nå vil de inn.

Nytt forslag til kompensasjonsordning for kulturlivet på høyring

Kompensasjonsgrad på 70 prosent, gjennomsnittsinntekt frå 2017–2019 til grunn for søknadene og flytting av forvaltningsansvar frå Kulturrådet til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette er nokre av nyheitene i forslaget til kompensasjonsordningen frå Trettebergstuen, som oppmodar kultursektoren om høyringssvar innan 11. januar 2022.

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Bop till you drop! Nå må aldersdiskriminerende fond og støtteordninger i staten reforhandles

INNLEGG: Gi oss muligheten til å leve av musikken så lenge vi vil og kan.

ASer i kultur på topp i inntjening i koronaåret

Aksjeselskapene som jobber med konserter og arrangement tjente aller mest etter koronastøtte fra staten i 2020.

Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året

– Gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Vil kompensasjonsordningen forlenges?

Freddy André Øvstegård (SV) spør arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om han vil forlenge kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Lavmål fra Trettebergstuen

INNLEGG: Anette Trettebergstuen graver i bunnen av den polemiske verktøykassen når hun beskylder Abid Raja for å lyve, skriver kommunalråd Erling Moe i dette svaret til Trettebergstuen.