Abid Raja (V) la fram forslag til kulturbudsjett onsdag 7. oktober i Bærum Kulturhus (Foto: Tomas Lauvland Pettersen)

Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året

– Gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

I en pressemelding fra Kulturdepartementet er det klart at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges ut året.

– Selv om vaksinasjonstallene er høye er pandemien uforutsigbar, og gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er en midlertidig ordning som Kulturdepartementet har opprettet, og som Kulturrådet forvalter, for å bidra til å holde kultursektoren i gang under Covid 19-pandemien. Kompensasjonsordningen kompenserer arrangører for deres uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med et stengt, avlyst eller nedskalert kulturarrangement.

– Fordi kunst og kultur er så viktig for denne regjeringen har vi laget noen av verdens romsligste ordninger. Det gjør at vi blant annet ser at det var færre konkurser enn normalt i kultursektoren både i 2020 og i 2021, og at det er flere nyetableringer. Det lover bra for kulturlivet etter pandemien, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kompensasjonsordningen var fastsatt til å gjelde til og med 31. oktober, men blir nå forlenget til 31. desember 2021 med omtrent samme innretning, opplyser Kulturdepartementet.

– Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet. Jeg vet at det er planlagt mange arrangement i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, avslutter Raja.

Kulturdepartementet opplyser også om at kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA før den kan iverksettes.

Creos politiske leder, Hans Ole Rian, etterlyser imidlertid svar på om det også vil komme forlengelse av kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere.
– Raja lover forlengelse av kompensasjonsordningen for kulturlivet. Det er bra, men så langt jeg leser det så gjelder dette IKKE kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere, sier Rian.

– Kulturministeren fortsetter å hevde at han vil stille opp. Det er en hyggelig innstilling, men den holder dessverre ikke vann. Det er godt mulig at Abid Raja har et ønske om dette, men da må han ta en alvorsprat med sine kollegaer i regjeringen. Det første han må gjøre er å ringe arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, som sitter med ansvaret for denne kompensasjonsordningen, skriver Rian på Creos hjemmesider.

Her kommenterer Rian også et møte mellom Røe Isaksen og LO som fant sted onsdag 8. september, der det ble avklart at permisjonsordningen for lønnsmottakere ble forlenget en måned.
– Det er bra! Men at den tilsvarende ordningen for næringsdrivende ikke ble forlenget er både uforståelig og uakseptabelt. Så for svært mange næringsdrivende og frilansere i kulturbransjen er situasjonen fremdeles svært alvorlig og like uforutsigbar, kommenterer Rian til Ballade.

Fredag 3. september sendte stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen angående forlengelse av kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere. Svaret på dette er ikke tilgjengelig ennå.

Saken er oppdatert 09.09.21 kl. 12.42 med sitater fra Creos politiske leder, Hans Ole Rian.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev