Oslo Kru på jobb før pandemien (Foto: Julia Maria Naglestad)

– Alvorlig løftebrudd

Scenearbeidernee har fått nok. Og Ap og SV setter i gang omkamp om koronakompensasjoner for siste del av 2020.

Kalender

OSLO STRYKEKVARTETT 30 ÅR: Peter og ulven

27/11/2021 Kl. 12.00 og 14.00

Oslo

Herrenes Lørdagsopera

27/11/2021 Kl. 15:30

Viken

OSLO STRYKEKVARTETT 30 ÅR: Kvartettfest

27/11/2021 Kl. 17.00

Oslo

Sceneteknikere, lyd og lys, stagehands, vakter og forskjellige oppdragstakere som går under navnet «underleverandører» har i flere runder etterlyst svar: Hvorfor lovte regjeringa én ting, men endra kompensasjonen deres med ordlyd som gir dem noe annet, og langt mindre?

I dag må Abid Raja svare på et skriftlig spørsmål fra stortingspolitiker Freddy Øvstegård (SV), der han peker på at forskrifta som de nå kan søke på tar utgangspunkt i resultat – tidligere knytta til inntekt. Resultat er det de ville sittet igjen med for en jobb etter at kostnader knytta til jobben er trukket fra, og altså lavere. De reelle jobbene er få.

Oppdatering: Raja har nå sendt ut en oppklaring som innebærer en ny tolkning av hvordan forskrifta skal gjelde. Han sier blant annet at det har vært en misforståelse. Les mer her.

Samme dag fremmer Arbeiderpartiets Eigil Knutsen forslag om at akkurat det som gjaldt for fastsetting av kompensasjon til disse skal gjelde fra oktober 2020 og ut hele 2021. Dette vil i så fall også bety statsstøtte for en høyere andel av tap enn det som gjelder nå, og at de kan søke på gjennomsnittsinntekter i foregående år.

Eigil Knutsen, Arbeiderpartiet, Hordaland (Foto: stortinget.no)

Rhiannon Edwards i næringsorganisasjonen Virke går langt i sin kritikk, og mener kulturminister Raja og hans ledelse har lurt både Stortinget og dem som har lobbet for å få flest mulig grupper med i krisepakkene:
– Både storting og bransje er ført bak lyset. I hvor stor grad dette var intensjonen eller om det bare er dårlig håndverk skal jeg ikke spekulere i.  Men at den ikke lenger treffer de som trenger det er et uomtvistelig faktum.
Det skriver hun i en epost til Ballade.no.

Ballade har fått svar fra både Emma Lind og Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet de siste ukene, men de har bare delvis svart på beskyldningene om at de skal ha lovet én, men presentert en annen ordning. På epost i forrige uke svarte Stang at underleverandørene får dekket 50 % som følge av avlyste arrangementer. Denne ordningen må også sees i sammenheng med ordningen under Næringsdepartementet, som gjelder alle skattepliktige foretak med virkning fra 1. september 2020.

Les svarene deres her og her.

Stang viste til at de kan søke kompensasjon for perioden oktober – desember, og her kompenseres det for avlyste arrangementer.
– Underleverandørene kunne tidligere søke på gjennomsnitt av sine inntekter fra kulturarrangementer i perioden 2017–2019 uten å måtte vise til planlagte sammenlignbare arrangementer i søknadsperioden. Denne endringen i forskriften må ses i sammenheng med at Regjeringen samtidig innførte en stimuleringsordning hvor hensikten var og er at arrangementer skal gjennomføres og underleverandørene skal ha inntjening ved å levere tjenester/utstyr m.m. til arrangementer, skriver Stang.

Ballade har gjentatt spørsmålet om hvordan det henger sammen at regjering og næring forstår resultatet av forskriften diametralt forskjellig. KUD har, etter flere dager, ikke svart på oppfølgingsspørsmålene.

– Vi innser at vi er ført bak lyset. Vi har informert både Kulturdepartementet og Kulturrådet, men vi får ingen tilbakemelding. Det skriver Hege Strand i Trondheim Lyd i en e-post sendt til en rekke stortingspolitikere i går.
– Regjeringen definerer jo selv i forskriften hva de mener med netto inntekt og det er inntekt og ikke resultat, sier Strand til Ballade.no.

– Vi ser tydeligere og tydeligere en alvorlig forskjellsbehandling og at vi ofres på alteret til de industrier som har penger nok til dyre lobbyister med direktenummer inn til regjeringen. Men hvordan et slikt løftebrudd kan forbigås i stillhet er for meg uforståelig! mener Strand.

Da Ballade først skrev om saken, sa politisk rådgiver Emma Lind (V) først at
På generell basis kan vi informere om at forskriften for oktober-desember var på åpen høring uten at noen aktører påpekte at justeringene som ble gjort medførte en større utfordring.

Hege Strand, i likhet med Bransjeforeninga for sceneteknisk produksjon, Virke og kulturarbeiderforbundet Creo, har gjentatt til redaksjonen at dette ikke stemmer.
Partifelle av Knutsen, Anette Trettebergstuen i Ap, begrunner deres forslag slik:
– Regjeringen burde innrømme at de har holdt bransjen og Stortinget for narr, og laget nye kriterier i en ordning som nå ikke treffer, og Fremskrittspartet burde forstå at dette faktisk er en del av kulturlivet som i det daglige ikke trenger ei krone i offentlig støtte, men som nå har yrkesforbud. Arbeiderpartiet vil sikre disse arbeidsplassene, det ser det dessverre ikke ut til at vi får høyresida med på, skriver Trettebergstuen til Ballade.no. Ap vil ha endringene på plass før søknadsfristen for denne kompensasjonsordninga går ut 1. mars.
Red. anm.: Kulturdepartementet sendte ut en pressemelding med svar på deler av utfordringene som representantene for næring og politisk opposisjon kommer med i denne artikkelen – se egen sak om dette på Ballade.no, fra tirsdag ettermiddag.

Dette er saken

Koronakrisepakke ved tapt inntekt: Søkesummene som dem som kalles underleverandører i kompensasjonsordninga kan søke på er betydelig lavere i siste del av 2020 enn den i mai–september, og snevra inn fra å tidligere kunne søke på et gjennomsnitt av hva de vanligvis ville tjent i samme periode. Tida før jul gir normalt store inntekter for alle som rigger og skrur lyd eller lys eller gjør annet innleid arbeid knytta til sceneproduksjoner, derfor har interessegrupper jobba hardt i februar for å vise hvor lite av støttemidlene som treffer disse gruppene. Nivået for andel av tap ble senka til 50 % i november og desember.

I oppdatert forskrift er også ordlyden endra, og det er uklart hvor intendert en vridning fra inntekt i sin helhet til resultat, var.

Endringene, som ble kjent da søknadsportalen åpna 1. februar, innebar også at det kun kunne søkes ved helt avlyste arrangement – ikke ved nedskalerte.

Kulturdepartementet har vist til en parallell stimuleringsordning, som skulle tilføre oppdrag og inntekter til bedriftene.

Mer om forskrifta og perioden med endringene som nå diskuteres både i kulturnæringene og på Stortinget; hos Kulturrådet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this