Oslo Kru i jobb på Telenor Arena (Foto: Julia Marie Naglestad)

– Vi advarte mot at koronastøtten ikke lenger treffer oss

OPPDATERT: Nå svarer regjeringa på scenearbeidernes utfordring om hull i koronastøtte. – Vi har sagt i fra, sier teknikerne, bransjeorganisasjoner – og opposisjonen på Stortinget.

Kalender

Koronastøtta for siste del av 2020 fikk små justeringer, og det brer seg nå stor usikkerhet i musikkbransjen om hvor tilsikta det er at få scenearbeidere – som lyd, lys og rigg – ikke kan søke for oktober–desember. Frustrasjonen blant denne gruppa med «underleverandører», som de heter i forskrifta, har vokst siden ordninga åpna 1. februar. Ordninga skal gi tilbakevirkende støtte for tap i inntekt.

Her beskriver teknikerne hva som har forandra seg i forskriftas ordlyd.

Til Ballade.no sa Abid Rajas politiske rådgiver Emma Lind (V) forrige uke at de er kjent med konsekvensene etter å ha snakka med bransjen.
– På nåværende tidspunkt kan vi ikke gå inn i enkelthetene i den dialogen, men vi har stor forståelse for at situasjonen for mange av underleverandørene er ekstra kritisk. På generell basis kan vi informere om at forskriften for oktober-desember var på åpen høring uten at noen aktører påpekte at justeringene som ble gjort medførte en større utfordring. Dette har man erfart i etterkant.

Både Hege Strand i Trondheim Lyd og daglig leder i Oslo Kru, Anne Cecilie Winther krever nye svar fra departementet. I Oslo Kru jobber de i normale tider med alt fra rigg til teknisk tegning, planlegging og prosjektledelse på events og kulturarrangement. Winther mener politisk ledelse i departementet lovet dem å bli ivaretatt, uavhengig av små justeringer i ordninga. I oktober sendte Winther spørsmål til departementet, særlig retta til både Lind og til statssekretær Gunhild Berge Stang. Winther skreiv blant annet: «Jeg ser at det henvises til at kompensasjonsordning for underleverandører videreføres ut 2020. Kan statssekretær og Kulturdepartementet bekrefte at det også i siste periode vil være mulig for leverandører å søke etter tidligere vilkår?» Hun mener de har gått bort fra lovnadene de ga da.

Winther siterer fra brevet: «Jeg ser at det henvises til at kompensasjonsordning for underleverandører videreføres ut 2020. Kan statssekretær og Kulturdepartementet bekrefte at det også i siste periode vil være mulig for leverandører å søke etter tidligere vilkår?»
Oppdatert: Etter at departementet først drøyde flere dager, svarer Berge Stang på epost til Ballade. Hun mener høringa først og fremst viste at det var når et avlyst arrangement ble planlagt, som var bransjens ankepunkt.
– At man ikke lenger skulle kunne kompenseres for nedskalerte arrangementer fremgikk klart av forskriftsutkastet som ble sendt på høring til sektoren i september 2020. I samme høringsnotat ble et krav om at arrangementer måtte være planlagt før 12. mars foreslått. Hovedfokuset til høringsinstansene var dette sistnevnte kravet. Et krav vi i regjeringen endret på bakgrunn av høringsinnspillene, skriver Gunhild Berge Stang (V).

– Departementet må svare
Winther, som andre teknikere har sagt i Ballade tidligere, ville sikre muligheten for å søke på gjennomsnittsresultat fra 2017–2019 også i perioden oktober–desember. Søknadsrunden som nylig åpna har så langt har gitt dem en kalddusj av en overraskelse over å ikke kunne søke.
 – Jeg fikk dette svært lovende svaret: «Eg kan stadfeste at denne moglegheita er vidareført, altså bruk av gjennomsnittsresultat frå 2017-2019, men frå 1 oktober er ordninga trappa ned til 50% kompensasjon.» Da det så viste seg at det likevel ikke var mulig å søke på gjennomsnittsresultat, har jeg i januar sendt spørsmål til de samme mottakerne og bedt om klarering av premissene. Ikke noe svar. Har purret i februar – ikke noe svar, skriver Winther til Ballade.

Anne Cecilie Winther sier hun har prøvd å spørre regjeringa om koronastøtte siden oktober (Foto: Julia Marie Nagelstad)

Hun etterlyser samsvar i det politisk ledelse med ansvar for støtteordningene har sagt over tid. Og med hvordan ordningene framstår i søkeskjema hos Kulturrådet.
– At det er lite forutsigbarhet i en pandemi har vi alle forståelse for, men at man også må ta med i beregningen at KUDs kommunikasjon rundt egne ordninger ikke er korrekt, har jeg desto mindre forståelse for. Det er på tide at departementet svarer for hvorfor innretninga av kompensasjonsordningen for oktober–desember 2020 er dramatisk endret, på tvers av høringsinnspillingene fra bransjen. Dette gjentar hun til Ballade etter først å ha skrevet om det i en oppheta diskusjon i ei musikkbranjsegruppe på Facebook.

To som har levert høringsinnspill som ba om at teknikerne skulle bli vurdert på gjennomsnitt fra tidligere, er Creo og Virke. De ba om at inntekstbortfallet dokumenteres i form av regnskap for tilsvarende periode i 2017-2019.

Siden oppdragstakerne mener departementet har gitt to forskjellige versjoner, har Ballade bedt departementet om oppklaring. Hverken Lind eller departementets kommunikasjonsavdeling hadde svart i det denne artikkelen publiseres.

Men onsdag ettermiddag svarer altså statssekretæren. Hun sier at hun ser at et av svarene tidligere har vært «upresist». Hun skriver videre at «de kan fortsatt søke kompensasjon for perioden oktober – desember, og her kompenseres det for avlyste arrangementer. Underleverandørene kunne tidligere søke på gjennomsnitt av sine inntekter fra kulturarrangementer i perioden 2017-2019 uten å måtte vise til planlagte sammenlignbare arrangementer i søknadsperioden.

Berge Stang mener ordninga må ses i sammenheng med den nye stimuleringsordninga, som skal skape jobber der også denne gruppa får mulighet for å tjene på oppdrag.

Opposisjonen krever opprydding
Nå stiller SVs Freddy Øvstegård spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Raja om støtten som forsvant. Arbeiderpartiet har sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og bransjeorganisasjoner etterlyst svar for disse oppdragstakerne siden høsten.

Øvstegård spør: «Regjeringen foreslo og fikk vedtatt at underleverandører skulle få søke støtte basert på inntekt, slik som i perioden mai–september. Nå viser det seg at Kulturrådet sin søknadsordning tolker retningslinjene som det skal være basert på fortjeneste, noe som kan halvere søknadssummen for underleverandører. Vil statsråden rette opp denne misforståelsen?» (Levert skriftlig, her.)

 

Red. anm.: Etter å ha fått svar fra departementet og skrevet dette inn, har redaksjonen endra noe på egne passasjer i saken for å gjøre saken tydeligere. Omtale av høringsinnspillet fra Creo og Virke er lagt inn dagen etter publisering.

Kompensasjonsordninga for arrangører og underleverandører, oktober–desember 2020 åpna for søknader 1. februar. Det er Kulturrådet som forvalter krisepakka.

  • I denne runden gjelder ordningen bare avlyste eller stengte arrangementer. Delvis avlyste arrangementer vil ikke få kompensasjon.
  • Ordningen gjelder alle arrangementer som er avlyst som følge av offentlige pålegg, inkludert lokale pålegg.
  • Kompensasjonen trappes ned til 70 % for oktober og 50 % for november og desember.

En ny kompensasjonsordning for perioden januar–juni 2021 er på trappene, men har ennå ikke blitt sendt ut på høring.

Kilde: BFSP / Trondheim Lyd / Regjeringen.no / kulturradet.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev