Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Raja rydder i koronaforskrift: – Misforståelse

Sceneteknikerne var fortvilte over det de hadde, som staten tok vekk. Etter flere runder med påstander mot hverandre, instruerer Raja nå Kulturrådet på nytt om koronastøtte.

Kalender

Regjeringa kaller det en misforståelse når koronakrisepakka for underleverandører ga dem mindre kompensasjon enn det som var tiltenkt for oktober–desember. Hege Strand i lydfirmaet Trondheim Lyd beskrev det som løftebrudd i Ballade tirsdag – i likhet med det flere bransjeforeninger sa.

Kulturdepartementet skriver nå at de retter opp dette.
– Jeg er glad for at vi har rettet opp misforståelsen, slik at underleverandørene ikke kommer dårligere ut av ordningen enn det som var intensjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldinga fra departementet.

Forskriften medførte at underleverandørene hadde kommet dårlige ut av ordningen enn det som var intensjonen, skriver departementet videre. I forskriften for oktober til desember ble begrepet «netto tapte inntekter» innført, mot tidligere «tapte inntekter».

Samtidig som kulturministeren instruerer Kulturrådet på nytt og sendte ut oppklaringa, har Stortinget stemt over Arbeiderpartiets forslag om flere utvidelser av ordninga. De vil blant annet at oppdragstakerne skal kunne søke på et gjennomsnitt av hva de vanligvis tjener. Les mer om forslaget her. Flertallet (46 mot 43) avviste forslaget.

– Behov for enklere ordninger
Rhiannon Ewards i Virke sier presiseringa er velkommen, men mener de ikke er i mål:

Rhiannon Hovden Edwards i Virke (Foto: Ilja C. Hendel)

– Det er alltid positivt med justeringsvilje hos kulturministeren men så lenge man har stengt underleverandørenes adgang til å søke kompensasjon for arrangementer hvor de har mistet oppdrag fordi arrangementet gjennomføres i nedskalert versjon, og man heller ikke lenger har adgang til å søke kompensasjon basert på historiske regnskapstall, er ordningen fortsatt ikke videreført uendret for underleverandører slik kulturministeren lovet den skulle bli, Edwards.

– Dette viser tydelig behovet for en enklere og mer sjablonmessig utforming av kompensasjonsordningen for våren 2021, mener hun.

Begrepsendringa i krisemidlene var altså ikke ment som en realitetsendring. Kulturrådet skal legge dette til grunn i saksbehandlinga, opplyser departementet.
– Jeg er glad vi oppdaget dette i tide, sier kultur- og likestillingsministeren. Vi lytter til sektoren, og her var det styreleder i Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon som gjorde meg oppmerksom på saken, skriver Kulturdepartementet.

 

Koronakrisepakke ved tapt inntekt: Søkesummene som de som kalles underleverandører i kan søke på ved tap av inntekter i publikumsarrangement er betydelig lavere i siste del av 2020 enn tidligere. Tidligere kunne bedriftene søke på et gjennomsnitt av hva de vanligvis ville tjent i samme periode. Tida før jul gir normalt store inntekter for alle som rigger og skrur lyd eller lys eller gjør annet innleid arbeid knytta til sceneproduksjoner, derfor har interessegrupper jobba hardt i februar for å vise hvor lite av støttemidlene som treffer disse gruppene. Nivået for andel av tap ble senka fra 70 til 50 % i november og desember.

Et av stridsspørsmålene har dessuten vært ordlyden i den endra forskrifta. Det er denne ministeren presiserer for nå: Netto tapte inntekter skal, skriver departementet, beregnes slik i henhold til forskrifta: Differansen mellom underleverandørens faktiske inntekter fra kulturarrangementet det søkes kompensasjon for, og gjennomsnittet av underleverandørens faktiske inntekter for tilsvarende eller sammenlignbare kulturarrangement avholdt i 2017–2019.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev