Freddy André Øvstegård i SV (til venstre), her fra en musikkpolitisk debatt på Røverstaden 27. august 2021. Ved siden av Øvstegård sitter statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind fra Venstre. Debattleder var Ballade-redaktør Guro Kleveland, helt til høyre i bildet. (Foto: Per Ole Hagen)

Vil kompensasjonsordningen forlenges?

Freddy André Øvstegård (SV) spør arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om han vil forlenge kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

På regjeringens pressekonferanse om gjenåpning av samfunnet i pandemien 2. september kom det fram at trinn 4 av gjenåpningsplanen skrinlegges, og at vi blir stående på trinn 3.
– Der blir vi til flere er fullvaksinerte og vi kan gå over til normal hverdag med økt beredskap, sa statsminister Erna Solberg.

Freddy André Øvstegård fra SV er del av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og sendte 3. september inn et spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om forlengelse av ordning for økonomisk sikring av frilansere under koronakrisen:
I dag kom nyheten om at vi blir stående på trinn tre, etter at statsministeren uttalte at regjeringen feilberegnet og nå tar tak i situasjonen. 1. oktober går kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere ut.

Vil statsråden sikre en forlengelse av denne ordningen som en følge av at situasjonen nå har endret seg, slik at kunstnere og andre som er avhengig av denne ordningen fortsatt kan sikres noe å leve av?

Torbjørn Røe Isaksens svar har ikke kommet ennå, men vil bli tilgjengelig på Stortinget.no.

Kunstnerorganisasjonen Creo er blant aktørene i kulturlivet som etterlyser en forlengelse av støtteordninger. Politisk leder i Creo, Hans Ole Rian, skriver på sin Facebook-side at det er «både fornuftig og riktig, gitt den nye oppblomstringen av smitte».

«Men da forventer vi i kulturlivet at kompensasjonsordningene for kulturlivet forlenges, minst ut året,» fortsetter han. «Og mest prekært nå er å få forlenget kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som per i dag ikke varer lengre enn til 30. september. (…) Kultursektoren har normalt lang planleggingshorisont og vi etterlyser – igjen – en større forutsigbarhet som varigheten på ordningen ikke ivaretar i tilstrekkelig grad. Ordningene må vare så lenge krisen vedvarer.» Hans Ole Rian er selv stortingskandidat for SV.

Natt til i dag, 4. september, har justeringer og endringer i trinn tre i gjenåpningsplanen trådt i kraft, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, melder NRK:

– På arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000).
– Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.