She said she was a dancer: Christine Thomassen går fra Creo tilbake til dansen

Nestlederen i kunstnerorganisasjonen Creo blir ny leder av Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett.

«Kunstnarkår»: En melding med mangler

Kunstnermeldingen favner bredt i norsk kunst- og kulturliv, men har også flere direkte mangler, skriver Hans Ole Rian fra Creo. Han peker blant annet på skolens kompetanse, kunstnernes tilknytning til arbeidslivet og scenekunstmedisin. I mars skal meldingen behandles i Stortinget.

Koronakrisen: Creo roser oppmykning

Forbundslederen for mange av landets kulturarbeidere sier de endelig er hørt.

– Hvorfor er det slik at næring under kulturdepartementet er mindre verdt?

Tak på støtte til oss, men ikke til fisk, hvorfor? Slik lyder ett av mange spørsmål når kulturbransjene mener seg nedprioritert i pandemien. Fagforeninga Creo spurte – Ballade fikk svar fra regjeringa.

Vil kompensasjonsordningen forlenges?

Freddy André Øvstegård (SV) spør arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om han vil forlenge kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Kulturlivet – hva nå?

INNLEGG: Når kulturlivet åpner opp igjen må alle deler av verdikjedene ta ansvar. Vi må benytte anledningen til å bygge opp en bransje som er profesjonell i alle ledd, der alle – også de nye og ferske – opplever seg tatt vare på og respektert som yrkesutøvere, skriver Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo.

Bergen stenger feil arena

INNLEGG: Bergen kommune straffer kulturbransjen med altfor inngripende og altfor omfattende restriksjoner. Snu i tide, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Avviser egen avtale for DKS-utøvere

KS avviser egen tariffavtale for lønnsmottakere i Skolesekken. Utøverorganisasjonen CREO mener dette tvinger musikerne over i usikre frilanstilværelser.

– Det er ikke ulogisk at vi skjeler til det Creo har gjort

Etter at MFO byttet navn til Creo vil nettstedet Musikkultur se på om de må gjøre endringer for å speile medlemsmassen bedre.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.