Kompensasjonsordning for kultursektoren forlenges ut året

– Gjennom å forlenge ordningen ønsker jeg å skape fortsatt forutsigbarhet for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Lavmål fra Trettebergstuen

INNLEGG: Anette Trettebergstuen graver i bunnen av den polemiske verktøykassen når hun beskylder Abid Raja for å lyve, skriver kommunalråd Erling Moe i dette svaret til Trettebergstuen.

Stimuleringsordningen åpen for søknader

Nå åpner søknadsportalen for stimuleringsordningen. Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen, som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni.

Derfor blir det bråk når man fyller konsertsalen med luft

Hvordan telle luftmennesker? 230 millioner stimuleringskroner er delt ut, og mer kommer. Ballades journalist oppsummerer høstens store dilemmaer knytta til koronakrisepakkene.

Koronakompensasjon: – Utydelig forskrift

Fortsatt ligger hundrevis av søknader om kompensasjon for sommeravlysninger hos Kulturrådet. Noen ber om å få statsstøtte for å sikre overskudd basert i egne planer. Flere av disse må regne med å få søkesummene sine kutta.

– Nå vil jeg vise at vi tar dans og dansenæring på alvor!

En kulturminister fikk applaus da han la fram sin del av statsbudsjettet i dag: 14 millioner kroner skal løfte nyproduksjon og turnenettverk for dans. Det var ikke tilfeldig hvilket hus foreslått kulturbudsjett ble lansert i.

Koronakrisen: Kompensasjonsordning endelig for hele verdikjeden

Musikkbransjen er glade for gjennomslag i viktig sak: – Det viser med all tydelighet at kulturlivet er i stand til å snakke med en stemme når det gjelder, sier Rhiannon Edwards i Virke.

Abid Q. Raja: – Jeg forstår godt frustrasjonen

– Jeg kan forsikre om at alle ansatte i Kulturdepartementet jobber på spreng for å målrette ordningene så godt det lar seg gjøre, skriver kultur- og likestillingsminister Abid Raja i dette innlegget, opprinnelig et tilsvar til regissør Per-Olav Sørensen som nylig kritiserte statsråden for ikke å forstå kulturlivet som næringskjede.

Revidert nasjonalbudsjett: Få lyspunkter for musikknæringen

Det hadde bygget seg opp betydelige forventninger til revidert nasjonalbudsjett hos musikklivets organisasjoner, men etter fremleggelsen i dag er skuffelsen stor, i hvert fall dersom Ballades rundspørring er representativ.

Abid Rajas statssekretær trekker seg

Ukulturen i politikken avgjørende for valget om å gå, skriver Knut Aastad Bråten.