Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Komponister og tekstforfattere må også få ta del i koronapakkene

KRONIKK: Opphaverne må også få ta del i kompensasjonsordningene, skriver styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen. Her peker han på hvorfor TONO-vederlaget faller utenfor etablerte ordninger, og hvordan det kan rettes opp.

Kalender

Av Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Musikkbransjen er svært hardt rammet av koronakrisen, men opphaverne bak musikken som er utgangspunktet for enhver konsert har ennå ikke fått ta del i kompensasjonsordningene. Her vil jeg peke på hvorfor TONO-vederlaget faller utenfor alle etablerte ordninger, og hvordan vi kan fikse dette.

Helt siden starten av koronaepidemien har NOPAs agenda vært å holde hjulene i gang gjennom krisen, forutsatt at liv og helse er ivaretatt. Vi applauderer derfor signalene fra kulturministeren i forrige uke, og stiller oss 100 prosent bak at det er bedre å stimulere til gjennomføring heller enn å kompensere avlyste arrangementer.

For å nå statsrådens uttalte mål om å ta kulturlivet helskinnet gjennom krisen, er noe av det viktigste forutsigbarhet. Vi vet at virussituasjonen sannsynligvis vedvarer ut 2021, og at graden av smittevern vil variere i løpet av denne perioden. Vi vet bare ikke når det vil bli behov for å stramme til.

Målet må være at man kan planlegge en konsert fire eller seks måneder fram i tid. I motsatt fall blir det sannsynligvis ingen konsert.

De nye ordningene må derfor utformes slik at de er langsiktige og fleksible.

Opphaverøkonomien
Opphaverne til musikkverk får betalt gjennom TONO når verkene benyttes. TONO samler inn vederlag fra ulike områder, for eksempel kringkasting, strømming, kino, gudstjenester og konserter. Etter at salget av fysiske lydbærere ebbet ut for 10-12 år siden, er det i all hovedsak levende fremføringer som sørger for lønna til norske komponister og tekstforfattere.

Størrelsen på vederlaget fra en konsert bestemmes av størrelsen på publikum, og deles mellom opphavere i verkene som fremføres. Å avregne dette er en tidkrevende prosess, derfor utbetales vederlag for konserter som fant sted i 2020 først i september 2021.

Sagt med andre ord: om ikke dagens midlertidige kompensasjonsordninger for selvstendig næringsdrivende og næringsliv finnes om et år, er det ingen ordninger som dekker inn tapene norske opphavere har hatt i 2020.

Forslag til løsning
I møte med kulturdepartementet i dag vil NOPA spille inn et konkret forslag om en ny ordning som kompenserer TONO-vederlag på billetter, når smittevernstiltak krever begrensning av antall tilhørere. Dette gjøres ved at det i tillegg til å rapportere inn faktisk publikumstall også oppgis et estimert tall, slik det hadde vært i en normalsituasjon uten smittevernstiltak. Vederlag for differansen dekkes inn av en statlig ordning.

Dette systemet lar seg enkelt skalere opp eller ned avhengig av smittesituasjonen, og vil bidra til at en kan opprettholde aktivitet og inntektsstrømmer gjennom krisen (opphaver -> forlag -> management, og så videre).

Vår vurdering er at en slik modell vil treffe forholdsvis riktig og rettferdig.
(Red. anm.: Her kan du lese hele NOPAs forslag)

Tiden fra 12. mars til nye ordninger innføres
Ordningen vi foreslår over vil altså dekke inn tapene for opphavere fra den innføres. Fremdeles gjenstår da nesten ett års TONO-vederlag som ikke er inndekket. TONO estimerte før sommeren det totale tapet for 2020 til 107 mill. NOK. Dette forutsatte imidlertid arrangementer med 500 tilhørere fra 1. september, hvilket vi som kjent ikke får.

I prinsippet kunne modellen NOPA foreslår også blitt «satt i revers» og gitt tilbakevirkende kraft. Dette vil imidlertid treffe dårlig, da den første perioden av koronakrisen var preget av avlysninger. En vil da heller ikke dekke opp tap fra andre områder, eksempelvis «bakgrunnsmusikk» (varehandel, restauranter etc). Dette var betydelig da Norge var i lockdown tidligere i år.

NOPA ønsker derfor å fremholde at tapene for opphavere fram til ny ordning er implementert kompenseres gjennom søkbare fondsordninger.

Av eksisterende ordninger vil vi særlig peke på Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde som egnet.

Kriterier
Fondsordninger er i utgangspunktet ikke innrettet mot de som har størst kommersiell suksess, snarere tvert i mot. Forrige uke hadde både VG og Nettavisen saker om noen av Norges største opphavere og artister, som er førstegangssøkere til Statens kunstnerstipend.

Mange i denne kategorien avstår vanligvis fra å søke, i solidaritet med de som trenger det mer. Tidene er alt annet enn vanlige, og skal en erstatte tap gjennom denne typen fond, er det viktig at det følger kriterier med midlene. Det bør kunne dokumenteres avlyste konserter og forestillinger hvor verker skulle vært framført, eller vises til markant nedgang i TONO-vederlag fra live-siden gjennom 2020.

I et rikt og komplekst musikkliv er variasjonene store, og kriteriene bør heller ikke være for rigide. Jeg føler meg helt trygg på at komiteer og utvalg som til vanlig vurderer kunstnerisk kvalitet, også kan se det økonomiske helhetsbildet.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.