Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Koronakrisen: Kompensasjonsordning endelig for hele verdikjeden

Musikkbransjen er glade for gjennomslag i viktig sak: – Det viser med all tydelighet at kulturlivet er i stand til å snakke med en stemme når det gjelder, sier Rhiannon Edwards i Virke.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Fredag ettermiddag melder Kulturdepartementet (KUD) at kompensasjonsordningen for arrangører nå også inkluderer verdikjeden i kultursektoren. Mange flere som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer vil nå kunne søke på Kulturdepartementets kompensasjonsordning.

Underleverandørene som vil kunne søke ordningen inkluderer nå:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september, skriver Kulturdepartementet i pressemeldingen.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA, opplyser KUD, og presiserer at man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene. De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

Rhiannon Edwards i Virke kultur og opplevelser (Foto: Ilja C. Hendel)

– Det er myndighetspålagte smittevernstiltak, ikke etterspørselssvikt, som begrenser næringens aktivitet. Det gir myndighetene et særskilt ansvar for å sikre at næringen overlever og kommer opp og kjøre for fullt igjen, kommenterte Rhiannon Edwards, leder i Virke kultur og opplevelser, nylig til Ballade.no.  Hun er svært glad for at myndighetene endelig anerkjenner verdikjeden i kulturlivet:
– Endelig har vi fått gjennomslag for å inkludere verdikjeden i kompensasjonsordningen for kultur! Dette har vi kjempet hardt for!, skriver hun i et innlegg på facebook.
– Jeg er spent på hvordan innretningen av ordningen blir, og om det vil vise seg at noen fortsatt faller utenfor. I så fall kjemper vi videre, men akkurat nå er det tid for glede!
Her takker hun statsråd Abid Raja for å ta verdikjeden i kulturnæringen på alvor, og understreker at det er mange aktører som har jobbet for saken:
– Mange gode krefter har dratt sammen med Virke i denne saken; Creo, Norske Konsertarrangører, NEMAA (Norwegian Entertainment Managers & Agents Association), Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, Musikkindustriens næringsråd (MIR) og mange flere. Det viser med all tydelighet at kulturlivet er i stand til å snakke med en stemme når det gjelder, sier hun.

Til Ballade legger Edwards i dag til at det vil ta tid før kulturnæringen er i normalt gjenge igjen:
– Selv om utvidelsene i kompensasjonsordningen vil bidra til å holde mange virksomheter flytende, vil næringen ikke kunne vende tilbake til normalen før myndighetenes pålagte restriksjoner oppheves.

 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er også fornøyd med at de nå kan tilby en utvidet ordning:
– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger på mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger.

I tillegg til at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer verdikjeden i kultursektoren, blir også kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justert, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsatt. Les mer på Kulturdepartementets hjemmeside.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.