Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Koronakrisen: Kompensasjonsordning endelig for hele verdikjeden

Musikkbransjen er glade for gjennomslag i viktig sak: – Det viser med all tydelighet at kulturlivet er i stand til å snakke med en stemme når det gjelder, sier Rhiannon Edwards i Virke.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fredag ettermiddag melder Kulturdepartementet (KUD) at kompensasjonsordningen for arrangører nå også inkluderer verdikjeden i kultursektoren. Mange flere som opplever inntektstap på grunn av helt eller delvis avlyste kulturarrangementer vil nå kunne søke på Kulturdepartementets kompensasjonsordning.

Underleverandørene som vil kunne søke ordningen inkluderer nå:

  • Aktører innenfor lys, lyd og rigg
  • Aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, herunder litteraturhus, konserthus og privatteatre
  • Artister, management, booking og filmdistributører

Alle disse skal kunne søke kompensasjon for tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse, helt eller delvis stenging, eller avlysning av arrangementer i kultursektoren fra 1. mai til 1. september, skriver Kulturdepartementet i pressemeldingen.

Endringene i ordningen forutsetter godkjenning fra ESA, opplyser KUD, og presiserer at man kan søke når godkjennelsen er i orden og Kulturrådet, som forvalter ordningen, er klare til å ta imot søknadene. De nye aktørene som ordningen utvides til å omfatte vil kunne søke 50 prosent av sitt inntektstap dekket knyttet opp mot kulturarrangementer.

Rhiannon Edwards i Virke kultur og opplevelser (Foto: Ilja C. Hendel)

– Det er myndighetspålagte smittevernstiltak, ikke etterspørselssvikt, som begrenser næringens aktivitet. Det gir myndighetene et særskilt ansvar for å sikre at næringen overlever og kommer opp og kjøre for fullt igjen, kommenterte Rhiannon Edwards, leder i Virke kultur og opplevelser, nylig til Ballade.no.  Hun er svært glad for at myndighetene endelig anerkjenner verdikjeden i kulturlivet:
– Endelig har vi fått gjennomslag for å inkludere verdikjeden i kompensasjonsordningen for kultur! Dette har vi kjempet hardt for!, skriver hun i et innlegg på facebook.
– Jeg er spent på hvordan innretningen av ordningen blir, og om det vil vise seg at noen fortsatt faller utenfor. I så fall kjemper vi videre, men akkurat nå er det tid for glede!
Her takker hun statsråd Abid Raja for å ta verdikjeden i kulturnæringen på alvor, og understreker at det er mange aktører som har jobbet for saken:
– Mange gode krefter har dratt sammen med Virke i denne saken; Creo, Norske Konsertarrangører, NEMAA (Norwegian Entertainment Managers & Agents Association), Bransjeforeningen for sceneteknisk produksjon, Musikkindustriens næringsråd (MIR) og mange flere. Det viser med all tydelighet at kulturlivet er i stand til å snakke med en stemme når det gjelder, sier hun.

Til Ballade legger Edwards i dag til at det vil ta tid før kulturnæringen er i normalt gjenge igjen:
– Selv om utvidelsene i kompensasjonsordningen vil bidra til å holde mange virksomheter flytende, vil næringen ikke kunne vende tilbake til normalen før myndighetenes pålagte restriksjoner oppheves.

 

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er også fornøyd med at de nå kan tilby en utvidet ordning:
– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger på mitt ansvarsområde. Koronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger.

I tillegg til at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer verdikjeden i kultursektoren, blir også kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justert, og den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsatt. Les mer på Kulturdepartementets hjemmeside.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev