Swae Lee (Rae Sremmurd, US) på Kadetten i 2019. Fra full slette på Kadettangen i 2019 – til avlyst i 2020. Mange billettkjøpere etterspør refusjon i et humpete år for pop- og hiphopfestivalen (Foto: Emilie Eriksen)

Kadetten konkursbegjært – for andre gang i 2020

Kadetten får lønnskrav mot seg fra tidligere arbeidstaker og møter trusselen om konkurs – igjen.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Kadetten AS er konkursbegjært av en tidligere arbeidstaker. David Haugen skal ha jobba med spons for festivalen som har vært avholdt på Kadettangen i Sandvika.

Ballade.no har tidligere i høst skrevet om den forrige konkurstrusselen mot festivalen – og om at de har lovet publikum refusjoner uten å ha penger til det, da de gikk og venta på kompensasjonspenger fra staten. Kadetten har, som alle andre norske festivaler som skulle samla tusener av publikummere sommeren 2020, ikke kunnet arrangere etter myndighetenes konsertforbud som følge av smittefare.

To lønnskrav ligger i rettsystemet
Ballade.no kjenner til at det også skal være enda et lønnskrav retta mot festivalen – som også kan føre til konkurs dersom lønna ikke betales ut. I skrivende stund har ikke Kadetten sagt noe om dette.
– Kadetten jobber mot en konkret helhetlig løsning på dette konkursvarselet og andre utfordringer som har kommet i kjølvannet av korona, sier styreleder i Kadetten AS, Anton Solberg, i en e-post til Ballade i dag.
Ballade: – De fleste har vel forståelse for at 2020 er et tøft år for arrangører – men så vidt vi skjønner starta forholdene som gjorde at dere ikke betalte ut lønn dere skyldte før koronanedstenginga?
Solberg vil ikke kommentere dette, men svarer at festivalen vil uttale seg når den nevnte helhetlige løsningen er klar.
– Jeg ønsker ikke å kommentere utover dette, skriver Solberg.
Styrelederen har tidligere svart for hvorfor festivalen valgte å tilbakebetale lån til egen eier før de betalte andre – som oppdragstakere – de skyldte penger.
– Vi prioriterte gammel gjeld før ny gjeld.
I oktober sa Solberg dessuten til Ballade at de «snakka godt med de andre» de skyldte penger.
I september skreiv Dagens Næringsliv om at festivalen betalte en av sine egne eiere, Per Karsten Ims, et lån han hadde stilt til festivalen.

Kadettens søknad om å få utbetalt over 14 millioner i koronakompensasjon ble avslått av Kulturrådet. Kulturrådet viste til at festivalens underskudd fra foregående – og mener de ikke har rett på støtte etter koronanedstenging. Festivalen søkte basert i planlagt overskudd som skulle følge av deres egne planer og budsjett for i år, men Kulturrådet valgte altså å beregne ut i fra de siste års resultater.

Kadetten, via deres advokatfirma Elden, har klaget på avslaget om millionstøtte. Klagen er sendt av advokat Morten Andreassen, tidligere manger for artister som Karpe (Diem).

I tillegg til fjorårets underskudd og gjeld – og en koronastengt sommer – har verdens største konsertarrangør villet konkurrere med Kadetten-selskapet: Live Nation Norge søkte Bærum kommune om å få avholde en musikkfestival på nøyaktig samme sted, nøyaktig samme datoer, på Kadettangen i 2021, slik Ballade.no har skrevet om.

Tidligere skal også Live Nation ha kommet med et tilbud til Kadetten AS om å kjøpe dem opp. I følge Solberg avslo de tilbudet fra Live Nation.

Store – tilbakeførte – artisthonorar
I høst skreiv styreleder Solberg dette om artisthonorarer – som de har fått tilbake fra bookingagentselskapene som følge av avlysninga:
– Kadetten hadde mange millioner i bookingutgifter, noe allerede før årsskiftet, men mesteparten i våres. Selve forskuddene av artistenes honorar har festivalen fått tilbakebetalt i løpet av sommeren. Valutatap og bookingavgifter er ikke refundert, og anses som tap. I tillegg gjenspeiler Kadettens programprofil kommersiell dagsaktuell hip hop. Det som er top of the pops og svindyrt i 2020 er ikke sikkert har noe på plakaten å gjøre i 2021, skrev Solberg i en epost til Ballade da.
Etter det Ballade kjenner til fra andre deler av musikkbransjen, er det gjerne vanlig å få tilbakeført også bookingavgiftene ved denne type avlysning. Bookingagentene som Kadetten samarbeidet med er i hovedsak Live Nation.
Deleier Per Karsten Ims har tidligere eid også festivalene Norwegian Wood og Skral Festival, da disse ble slått konkurs.
Rettsmøtet til behandling av konkursbegjæringa av Kadetten AS skal gå i Oslo byfogdembete 18. desember, i følge domstol.no.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev