Billettselskapene er ikke blant underleverandørene som skal omfattes av den nye kompensasjonsordningen, og nå har seks norske billettbransjeaktører gått sammen om å jobbe for å bli inkludert i forslaget. - Ikke bare taper vår bransje inntekter ved nedstengninger som den vi nå står midt oppe i. Vi påføres også et betydelig merarbeid knyttet til refunderinger og/eller flyttinger av hundretusener av solgte billetter, skriver Tom Rasmussen fra TicketCo på vegne av de seks billettselskapene. Bildet er fra Stavernfestivalen, og har ingen innholdsmessig sammenheng med debattinnlegget, kun illustrativt. (Foto: stavernfestivalen.no)

Billettselskapene må innlemmes i kompensasjonsordningen

INNLEGG: Billettbransjen har hittil stått utenfor kompensasjonsordningene for kulturbransjen. Nå vil de inn.

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Glogerfestspillene: jubileumskonsert

27/01/2022 Kl. 20:00

Viken

 

Av Tom Rasmussen, kommunikasjonssjef  i TicketCo, på vegne av billettselskapene DX, Hoopla, Tikkio, TicketCo, Ticketmaster og Eventim

 

Tom Rasmussen, kommunikasjonssjef i TicketCo. (Foto: Privat)


Like før jul la Kulturdepartementet et forslag til forskrift
om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet ut på høring. Høringsfristen er 11. januar klokken 15.00.

Akkurat som i forrige forskrift er underleverandørene til kulturarrangement inkludert i høringsforslaget, og akkurat som sist gang er disse definert som følger:

Med underleverandør menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.
(§5, punkt 3)

En særdeles viktig underleverandør er imidlertid av uforståelige grunner utelatt i denne ordningen, nemlig billettselskapene.

I det norske markedet i dag er det flere slike aktører. Seks av disse er DX, Hoopla, Tikkio, TicketCo, Ticketmaster og Eventim. Disse selskapene har ulik størrelse og profil, men vi har det til felles at vi er et helt uunnværlig mellomledd mellom arrangørene og det billettkjøpende publikum. Dette gjelder både når kulturlivet fungerer som normalt, og det gjelder ikke minst når arrangementer må kanselleres og billetter refunderes grunnet nedstengninger.

I likhet med underleverandørene som er omfattet av kompensasjonsordningen opplever vi et totalt inntektsbortfall ved covid-19-nedstengninger, men i motsetning til de andre underleverandørene blir ikke arbeidsoppgavene våre borte i den samme slengen. Tvert imot dobler de seg. Vi påføres et enormt tilleggsarbeid knyttet til refundering av solgte billetter, og vi må utføre dette arbeidet helt uten noen form for betaling eller kompensasjon.

Denne urimeligheten kan ikke fortsette. Billettselskapene må innlemmes i den nye kompensasjonsordningen. Slik vi ser det er det to vesentlige momenter som gjør at nettopp vi står i en særstilling blant underleverandørene til kulturbransjen, og hvorfor vi helt udiskutabelt hører med blant aktørene som skal omfattes av ordningen:

1) Blant de andre underleverandørene er en direkte sammenheng mellom betalingen de mottar og tjenesten de leverer. Ved avlysninger faller inntektene deres bort, men det samme gjør også tjenesteleveransen. De kan dermed kanalisere ressursene sin inn mot nye inntektskilder og slik helt eller delvis kompensere for inntektsbortfallet. For vår del er det motsatt. Ved avlysninger faller inntektene våre bort mens tjenestene vi tilbyr er så spesialiserte for ett marked (dvs. billetterte arrangementer) at vi ikke kan snu oss mot andre alternative inntektskilder.

2) Vi ville uansett ikke hatt tilgjengelige ressurser til en slik snuoperasjon, da arbeidsmengden vår faktisk går opp når kundene våre opplever massekanselleringen som nå under covid. Dette arbeidet må vi som tidligere nevnt utføre uten noen som helst form for betaling eller kompensasjon.

Spissformulert kan man si at det er en rekke tjenesteleverandører som er nødvendig for avviklingen av et kulturarrangement, mens det kun er én tjenesteleverandør som også er nødvendig i de situasjonene hvor kulturarrangementene må avlyses. Denne leverandøren (dvs. oss) burde vært den aller første leverandøren som spesifikt ble nevnt i tilknytning til kompensasjonsordningen. I stedet er vi utelatt.

I forrige runde gjorde vi alle sammen forskjellige politiske fremstøt enten direkte eller via interesseorganisasjonene våre, uten at dette førte fram. Denne gangen har vi derfor søkt sammen. For første gang i historien står nå DX, Hoopla, Tikkio, TicketCo, Ticketmaster og Eventim sammen, og det vi kjemper for har betydning for langt flere enn oss selv.

Som billettselskap utgjør vi det helt essensielle mellomleddet mellom arrangørene og det billettkjøpende publikum. Tjenestene vi leverer spenner fra planlegging av arrangementet til billett- og betalingsformidling, oppfølging av og support for publikum frem til arrangement og det faktiske og fysiske innslippet på arrangement. Dette er et økosystem som inkluderer en høy grad av menneskelig tilstedeværelse både backend hos oss og til dels fysisk ute hos de respektive arrangørene våre, og uten oss vil hele dette økosystemet bryte sammen.

Derfor er det i enhver arrangørs og enhver billettkjøpers interesse at vi nå ivaretas på lik linje med de andre underleverandørene, og måten dette kan gjøres på er uhyre enkel: I §5, punkt 3 i forskriften om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av Covid-19-utbrudd kan det føyes til ett ekstra ord: billettselskap.

 

 

 

Stillinger

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Norges Musikkorps Forbund

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this