STENGTE SALER – IGJEN: Operaen må nytes kun fra utsiden i ukene som kommer. (Foto: Martina Pipprich)

Slik blir Trettebergstuens koronastøtteordninger

Kompensasjon fra staten kan gi kulturselskapene overskudd fra nå av – men kulturministeren vil ha kontroll på hvordan det brukes.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Kuturminister Anette Trettebergstuen. (Foto: regjeringen.no)

– Vi lover å være forutsigbare. Vi lover at det skal være regelen heretter. Vi forstår bransjene som rammes, og skal se smittevern og kompenserende tiltak i sammenheng. Det sa Anette Trettebergstuen (Ap) på pressekonferansen da regjeringa la fram hjelpetiltak for publikumsavhengige bransjer i dag, som for å understreke at det skjedde morgenen etter at nye, strenge nasjonale koronaregler ble kjent.

Kompensasjonsordninga hun presenterte åpner for å kunne ta ut overskudd – for å gi selskapene noe å betale ut lønn med, for eksempel når høysesong med juleturneer finansierer lønn resten av året. Kulturdepartementet vil hindre at denne type statsstøtte går til utbytte, bonus og lønnsøkninger

Mens næringsministeren la fram lånegaranti, mulighet for å skyve på skatt og avgifter samt en generell kompenssasjonsordning for næringslivet – presenterte kulturministeren disse kultursæregne ordningene:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger (første kvartal 2022).

Avlysningene i kultur-, event- og utelivsbransjen har eskalert de siste dagene. Like etter dagens pressekonferanse meldte Den Norske Opera & Ballett at 21 forestillinger avlyses i Operaen fram til nyttår på grunn av de nye smittevernreglene.

Underleverandører løftes opp
Kompensasjonsordningen som nå innføres blir søkbar for både arrangører og de som kalles for underleverandører.
– Næringskjeden er lang. Vi skal ta hensyn til underleverandører, sier Trettebergstuen.

Det vil altså nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet. Dette svarer opp debatter i kulturbransjene, der kritikk har kommet både fra dem som mener det er feil at statsstøtte skal kunne gå til overskudd, og fra dem som peker på at et overskudd er nødvendig for å kunne lønne, og å drive selskapene sunt.

Trettebergstuen brukte eksempler på forskjellige sesonger hos dem som lever av et gjestende publikum:
– For eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det er viktig å forstå at disse bransjene er syklusdrevne. På denne måten tar vi hensyn til behovene til arrangørene på en bedre måte. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået med kompensasjon, utdyper Trettebergstuen.

Publikumsflukt
Her svarer den ferske kulturministeren direkte på tiltale fra bransjens egne lobbyister, som da Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører sa til Ballade i forrige uke at kompensasjonsordninga til nå ikke har kompensert for den store, generelle markedssvikten som er skapt av redselen for smitte, og som nå strammes ytterligere.
– Kompensasjonsordninga må tette inntektstapet, sa Østerdal da. Hun etterlyste forståelse for mekanismene i bransjene, som når man tjener nesten hele årets inntjening i november og desember, og argumenterte nettopp for overskudd samtidig som man mottar statsstøtte.
Det handler ikke om at noen skal sko seg på ordningen, men om muligheten for videre drift i 2022.
Det holder ikke når det ser ut til at Kulturdepartementet etter 21 måneder enda ikke har forstått det sykliske i kulturnæringene, sa Østerdal til Ballade.

Departementet sier til Ballade tirsdag at de vil oppdatere sine nettsider med mer spesifikk informasjon om støtteordningene i løpet av noen dager.

Stimuleringsordninga som Arbeiderpartiets kulturminister gjeninnfører bygger på den som Abid Raja (V) lanserte da han var kulturminister.
– Denne har fungert godt.
Det innebærer at den skal gå til billetterte, fysiske arrangementer – og ikke til strømmekonserter, for eksempel.
Stimuleringsordninga vil gjelde fra 8. desember til 31. mars.

Mer om de kommende ordningene hos Kultur- og likestillingsdepartementet.

Muligheten for å gå med overskudd på koronakompensasjon ble fjernet underveis i forrige nede-periode, les om debatten rundt overskudd og koronastatsstøtte her.

Kompensasjon og stimulering: I tillegg til å bevilge mer penger til virkemidler som også i normalår deler ut penger til kulturlivet, som ordninger under Statens Kulturfond, etablerte forrige regjering en kulturspesifikk kompensasjonsordning og en stimuleringsordning. Den siste skal kompensere for pålagte begrensninger i det planlagte publikumsantallet – og er ment å opprettholde aktivitet gjennom delvis nedstengte perioder.

Underleverandører og kompensasjon: Både arrangører og dem som har blitt kalt underleverandører kan søke på bakgrunn av tapt omsetning fra arrangementer. Kompensasjonen blir beregnet etter gjennomsnittsomsetning (årene 2017–2019). Såvidt Ballade.no kjenner til, skal det ikke være mulig å søke på beregnet omsetning for inneværende/planlagt periode. Kompensasjonen dekker 70 prosent og gjelder fra 1. november. Forskriftene for statsstøtten er ikke klare ennå, og både nærings- og kulturminister viste i dag til at noen detaljer som i størst mulig grad sikrer formålene med støtteordningene ennå ikke er på plass.

Forlenga ordninger over NAV er ment å treffe de mange frilanserne og små/enkeltpersonselskapene i kulturbransjene.

Dette er presentert siden 2. desember (inkludert dagens nyheter) av regjeringa Støre, mer kan leses på regjeringen.no:

Kultur

  • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.
  • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)
  • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Næringsliv generelt

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)
 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)
 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)
 • Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.
 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 prosent til minst 40 prosent redusert arbeidstid ut februar 2022.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.