Illustrasjonsbilde: Ungdomsprogrammet "Tenpluggen" i NRK TV, 1961. Programleder Ada Haug i midten med mikrofon. (Foto: Ukjent/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Digitalt Museum)

Men hvor ble det av alle penga?

Creo og Gramart har opprettet en vederlagsordning for musikere som har medvirket i NRKs TV-produksjoner fra fjernsynets barndom. Men viderefordeles midlene til de som rettmessig har krav på dem, og hvorfor er mesteparten blitt borte underveis, spør frilansmusiker Edvard Askeland.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Edvard Askeland, frilansmusiker

Edvard Askeland (Foto: Privat/selvportrett)


Den 13. mars annonserte musikkorganisasjonene
CREO og GRAMART at de har opprettet en egen søkbar vederlagsordning for artister og musikere som har medvirket i NRKs TV-produksjoner fra fjernsynets barndom og frem til 1/1 1997.

Som en av de «overlevende» fra denne tiden og aktiv fra 80-tallet som frilansmusiker i NRK, kommer en slik melding selvsagt som en positiv nyhet.

Men det er samtidig noe som skurrer kraftig om man tar seg bryet med å se nærmere på realitetene i denne materien og prøver å «følge penga». (Disse «penga» ble av Norsk Musikerforbunds tidligere leder Tore Nordvik kalt for frilansernes fremtidige pensjon).

«Penga» vi her snakker om kommer fra NRK, og har årlig siden 2015 blitt viderefordelt til organisasjonene via rettighetsforvalteren NORWACO.

Ifølge åndsverksloven skal disse midlene så fordeles individuelt til rettighetshaverne, det vil si oss musikere og artister som medvirket i TV-programmer i denne perioden. Dette er så vidt meg bekjent en praksis som er blitt fulgt i andre sammenlignbare organisasjoner, som Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund.

Dette har imidlertid ikke CREO og GRAMART gjort noe seriøst forsøk på å få til før nå, med denne utlysningen.

Men hvor mye penger er det snakk om? Her baserer jeg meg på e-post-utvekslinger med organisasjonene, og kommer da frem til en samlet sum på ca 16 millioner kroner, når 10 prosent i administrasjonsavgift allerede er fratrukket.

Denne nye søkbare ordningen er imidlertid bare på 3,5 millioner, eller ca 1/5 av den summen som CREO og GRAMART har mottatt til fordeling!

Disse organisasjonene er jo våre «fagforeninger», men blir her også våre motparter, i den forstand at de ikke viderefordeler alle midlene til de som rettmessig har krav på dem.

Eksisterer det noen klagemuligheter/instanser for oss musikere og artister her? Er det NORWACO, Kulturdepartementet, eller kan det være Patentstyret, som jo er pålagt tilsyn med forvaltningsorganisasjoner som CREO og GRAMART?

Eller skal organisasjonene kunne fortsette med en slik (ulovlig?) praksis uten at noen bryr seg?

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.