Erling Moe, kommunalråd i Trondheim (V) (Foto: Cathrine Dillner Hagen)

Lavmål fra Trettebergstuen

INNLEGG: Anette Trettebergstuen graver i bunnen av den polemiske verktøykassen når hun beskylder Abid Raja for å lyve, skriver kommunalråd Erling Moe i dette svaret til Trettebergstuen.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Av Erling Moe, kommunalråd Venstre, Trondheim

Anette Trettebergstuen graver i bunnen av den polemiske verktøykassen når hun i Ballade fredag 16. april beskylder Abid Raja for å lyve. Jeg skjønner at det er vanskelig å respondere på at kulturministeren fredag kl. 12.00 spadde opp 400 millioner ekstra til stimuleringsordningen. Noen få timer senere er det altså “lyve-argumentet” som står igjen.

Hittil har regjeringen sammen med flertallet på Stortinget bevilget over ni milliarder til kulturlivet under pandemien. Det er sannsynligvis verdensrekord. Det blir litt fattigslig når en opposisjonspolitiker ikke klarer å anerkjenne at det er laget gode ordninger i Norge. Kompensasjonsordningene treffer små og mellomstore aktører over hele landet, frivilligmidlene støtter opp om lokal kultur og idrett, og stimuleringsordningen har fungert godt.

Kulturlivet er selvsagt i krise. Ikke minst i Oslo som har hatt lokal nedstengning bestemt av byrådet i flere måneder. Ekstraordinære tiltak vil aldri kunne reparere dette fullt ut. Tommel opp til kulturlivet som holder ut.

Da det viste seg at ordningen trengte påfyll ble det gjennomført umiddelbart. Raja holdt ord.

Men det er tull og tøys når Trettebergstuen skriver at Raja skyver embetsverket foran seg. Stimuleringsordningen ble lagt i høst, før nye omdreininger i pandemien. Kulturordningene, som de øvrige ordningene, kan ikke være tilpasset alle scenarier når det gjelder utviklingen av pandemien.

Det viktigste er å være handlekraftig når forutsetningene endrer seg. Da Kulturrådet hadde behandlet søknadene forrige fredag ble det klart at rammene ikke strakk til. Raja sa umiddelbart til mediene at han skulle gå inn i dette, og arbeide for en løsning. Å skaffe 400 millioner i løpet av fire dager er kjappere enn det selv en opposisjonspolitiker på Stortinget klarer.

Kulturministeren oppfordret til aktivitet. Da det viste seg at ordningen trengte påfyll ble det gjennomført umiddelbart. Raja holdt ord. Kulturministeren fortjener honnør for at han har gitt Kulturrådet beskjed om å behandle fornyete/nye søknader fortløpende.

Jeg skjønner at kulturlivet er fortvilet. Ikke minst på grunn av antallsbegrensningene som har forandret seg med nasjonale og lokale tiltak. Men ni milliarder er penger, det også. Og Trettebergstuen bør tenke seg om to ganger neste gang hun blir så desperat at “løgn” er ordet hun kommer på.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev