Veien videre etter «Kunstnarkår»

Tirsdag 19. mars behandles stortingsmeldingen «Kunstnarkår» i Stortinget. NOPA-styreleder Ole Henrik Antonsen etterlyser en bredere debatt enn vi har sett hittil, og mener det kan være på tide å utrede en kunstnerlov.

Hvem hopper etter Anette Trettebergstuen?

Onsdag 28. juni er det varslet at Norge har en ny kultur- og likestillingsminister. Blir det Torstein Tvedt Solberg – eller en som slett ikke nevnes av redaksjoner som kandidat i disse dager – som tar over?

Trettebergstuen svarer SV om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken

Stortingspolitiker Kathy Lie fra SV stilte nylig spørsmål om den videre utformingen av Den kulturelle skolesekken og en anbefalt styrking av Kulturtanken. Nå har kultur- og likestillingsministeren svart.

SV stiller spørsmål om Skolesekken og Kulturtanken i Stortinget

Stortingspolitiker Kathy Lie (SV) i familie- og kulturkomiteen ønsker statsrådens svar på videre utforming av Den kulturelle skolesekken, styrking av Kulturtanken og tilpasning av ordningen til skolens målsettinger.

Nær en milliard i spillemidler til kultur-grunnmuren. Økning til Kulturrom, regionale kulturbygg og DKS

Regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, få flere med og motvirke frafall. 30 millioner i økning til regionale kulturbygg,10 millioner mer til Kulturrom og 20 millioner ekstra til Den kulturelle skolesekken.

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten for ordningen er relevant og nødvendig. Men det er elevene som er mest kritiske.

Kulturministeren: – Synd når vi ikke helt veit hvor mange kunstnerne er

– Det er opplagt at vi skulle ønske oss at flere kunstnere deltok i levekårsundersøkelsen.

Et eget mulighetsrom for musikklivet

KOMMENTAR: Mulighetsstudien fra Viken fylkeskommune, en styrket kulturlov og gjennomgangen av musikkfeltet gir sterke signaler til norsk musikkliv.

Kulturministeren fant flere tippemidler: 1,5 millioner til korps

– Vi må ta vare på og styrke korpsene med barn og ungdom etter pandemien.

Etterspurt gjennomgang av musikkfeltet starter nå

– Vi trenger oppdatert kunnskap for å se om virkemidler og tiltak er godt nok tilpasset dagens muligheter og utfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.