Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Koronasituasjonen: Forskriftene for kompensasjonsordninger klare

I forrige uke vedtok Stortinget kompensasjonsordningene for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett. Nå er forskriftene fra Kulturdepartementet klare.

Kalender

Kompensasjonsordningene gjelder foreløpig for arrangementer som skulle vært gjennomført i mars og april. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for søknader på sine nettsider 14. april, med frist 21. april.

– Nå som hele sektoren står oppe i en krise, har regjeringen vært opptatt av at tiltakene vi kommer med kan settes inn så fort som mulig. Jeg er derfor glad for å kunne fortelle at Kulturdepartementet nå har laget forskrifter og gjennomført de nødvendige prosedyrene med ESA meget raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Det er avgjørende at vi har fått på plass forskriftene raskt. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene, fortsetter han.

Rask behandling
– Jeg vet at det er mange innen både kultur, frivillighet og idretten som fremdeles er bekymret for hva som vil skje med økonomien deres etter at inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter har falt bort som følge av smittevernstiltakene som er satt inn. Det er en bekymring jeg deler. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, sier Raja.

Søknadsfristen er satt til 21. april.

– Disse kompensasjonsordningene kommer i tillegg til en lang rekke ulike tiltak med relevans for Kulturdepartementets sektor: kontantstøtteordningen for bedrifter som opplever stor omsetningssvikt, endrede permitteringsregler, tiltak rettet mot frilansere og selvstendig næringsdrivende, tilbakeføring av selskapsunderskudd, lavere momssats, lånegaranti til bedrifter og at vi ikke krever tilbake tilskudd til avlyste arrangementer, for å nevne noe. Vi vil likevel fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak, sier kultur- og likestillingsministeren.

Les forskriftene og mer om ordningeneregjeringens hjemmesider.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev