Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (Foto: Ilja C. Hendel)

Koronasituasjonen: – Tiltak med stor relevans for kultursektoren

– Kultur-, frivillighets- og idrettssektoren står midt i en vanskelig tid, og møter store utfordringer på grunn av konsekvensene av koronaviruset. I dag foreslo regjeringen å opprette en ordning for å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader for å redde arbeidsplasser, tiltakene har stor relevans også for kultursektoren, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

– En rekke kultur- og mediebedrifter og andre aktører i verdikjeden opplever store inntektsbortfall. Kompensasjonsordningen som regjeringen nå ønsker å etablere vil gi kontante tilskudd til utsatte bedrifter for å dekke deler av de faste kostnadene, og det jobbes på spreng for å få på plass en rask og effektiv løsning. Disse kriteriene vil legges frem neste fredag. I tillegg har næringsministeren lagt frem tiltak for gründere, oppstartsmiljøer og vekstbedrifter, det er jeg glad for, sier kultur- og likestillingsministeren i en pressemelding fra regjeringen i dag.

Tidligere har regjeringen presentert flere tiltak for å avhjelpe kultursektoren. Det inkluderer en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner, og en tilsvarende for idretten og frivilligheten for øvrig på 600 millioner kroner. Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter samt merutgifter som følge av at arrangementer har måttet avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. I tillegg har regjeringen presentert generelle tiltak rettet mot næringslivet, selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Og så vil jeg si at vi også ser de store utfordringene for mediebransjen. Mediemangfoldet er i en potensielt kritisk situasjon hvor de blant annet ser et brått og stort bortfall av annonseinntekter. Jeg er bekymret for den krevende situasjonen mange medier opplever. Samtidig vil mediene også kunne benytte seg av de generelle ordningene og tiltakene vi har lagt frem. Regjeringen og jeg vil fortløpende følge medienes situasjon, jobbe videre med ordninger og bidra til at medienes viktige samfunnsmessige rolle opprettholdes, sier Raja.
– Nå må vi se hvordan alle disse tiltakene virker, før vi tar stilling til behovet for ytterligere tiltak. Jeg har tett kontakt med bransjen, og kommer til å følge utviklingen nøye, sier han.

– I tillegg har jeg en oppfordring til frivilligheten. Vi er i gang med å etablere ordninger som skal kompensere for bortfall av inntekter, og at frivillige organisasjoner skal få beholde sine statlige tilskudd selv om aktiviteter har måttet avlyses. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 vil regjeringen vurdere de samlede økonomiske konsekvensene for frivilligheten. Samtidig er tiden inne for at alle som er glade i kultur, frivillighet og idrett stiller opp. Staten og kommunene skal gjøre sitt, men nå må også vi som deltar og bruker kultur og frivillige i lag og foreninger stille opp for våre organisasjoner, våre idrettslag, våre lokalmiljø. Det er nå du kan gi noe tilbake til den kulturaktøren og den organisasjonen du har et forhold til.

– Avslutningsvis vil jeg rette en takk til alle de fantastiske initiativene på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet som gir tusenvis av nordmenn et pusterom i en krevende periode. Å se hvordan vi så raskt samles rundt digitale løsninger, gir meg tro på at vi skal komme gjennom denne situasjonen sammen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev