STORE NAVN UTEBLIR I 2020: Flere konserter med Elton John er eksempel på Live Nation-arrangement som flyttes eller avlyses på grunn av koronakrisa. Foto: Ben Gibson for Live Nation

SP: – Støttekroner må komme de minste til gode

KOMPENSASJONSMIDLENE: Det ligger an til at noen store konsertselskap kan ta ut mange millioner støttekroner. Noen av dem er utenlandskeide. Regjeringa sier støtten ikke kan forbeholdes norskeide selskap – men Senterpartiet vil se etter løsninger som sikrer mer krisestøtte til små, norske eiere.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Som Ballade.no har skrevet om, er det stor forskjell på enkeltsummene forskjellige arrangører og underleverandører søker om i krisepakka for tap ved avlysninger. Tidligere denne uka gikk Kulturrådet, som forvalter opp mot 1,4 milliarder kompensasjonsmidler, ut til alle som har søkt om mer enn én million om ekstrakontroll (les om det her). Da veskeforhandler Louis Vuitton karret til seg kuriøse 200 000,- i kontantstøtte i vår, ble det avisoppslag av det. Et halvt tyskeid taxfreeselskap fikk mest av kontantstøtten som ble delt ut i april, nesten 7 millioner kroner, slik Dagens Næringsliv skreiv om da.

Det er flere av de store søkerne på den krisestøtta som er kjent som kompensasjonsmidlene som er norskregistrert, men utenlandskeid. Det største agentselskapet, Live Nation (LN), er 100 prosent eid av svenske Ema Telstar AB, og del av et stort internasjonalt konsern. LN har også andre underselskap som søker om millioner. Ballade spør Live Nation om de kan peke på noe i deres organisasjon eller planer som garanterer at pengene blir brukt på norsk jord, eller til å skape aktivitet i Norge. Morten Valestrand er CFO, tilsvarende økonomidirektør, i LN. Han sier at de ikke vil kommentere noe mens Kulturrådet behandler søknadene. LN er blant de mange søkerne som har fått brev om ekstrakontroll.

– Høy kompensasjon er gjerne et uttrykk for at en aktør har betydelig aktivitet, sier statssekretær i kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang fra Venstre, til Ballade.
– Vi har først og fremst vært opptatt av å få etablert en kompensasjonsordning for arrangører der søkere blir likebehandlet. Hvis man skal skille mellom søkere må vi ha en saklig begrunnelse.

– Vil ta opp problematikken
Senterpartiets kulturpolitiker Åslaug Sem-Jakobsen ser det noe annerledes:
– Som god senterpartist er jeg opptatt av at verdiskapinga skjer her i Norge. Skattepenger som blir offentlig støtte bør først og fremst holde norske arbeidsplasser i live, uavhengig av hvem som eier og får støtte. Åslaug Sem-Jacobsen mener kompensasjonsordningene bør innrettes annerledes for å sikre de minste bedriftene:
– Stortinget har vært rundhånda, men regjeringa er gniene. Vi ser i flere ordninger at de gir størst utslag for de store aktørene, mener Sem-Jacobsen.
– Det er veldig bra at Kulturrådet har bestemt seg for å kontrollere alle over grensa på 1 million, så det blir en viss kontroll, som Ballade skriver om.
Sem-Jakobsen er opptatt av at ikke regelverket rammer de små.

Åslaug Sem-Jacobsen (SP) representerer Telemark og sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. (Foto: Stortinget)

– Arrangøren må ha sin hovedvirksomhet i Norge, ha vært registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020 og arrangementet det søkes om må være avholdt i Norge og være tilgjengelig for allmenheten, beskriver statssekretær Stang.
– Så er det sånn at alle ordningene som regjeringen lager må være i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler, som blant annet forutsetter at man ikke kan diskriminere mellom aktører på grunnlag av nasjonalitet. Ordningene går med til å kompensere for og stimulere til aktiviteter i Norge med utgangspunkt i arrangører og underleverandører som har sin hovedvirksomhet i Norge, men vi står altså ikke fritt til å forskjellsbehandle aktører på grunnlag av nasjonalitet.

Kulturrådet har ikke fått pålegg om å se på norskeide og utenlandsk eide selskap forskjellig. Men:
– Dette kommer jeg til å ta opp med stortingsgruppa og finansfraksjonen vår. Og se på om det er mulig å finne parametere som bedre tar opp i seg denne problematikken, sier Sem-Jacobsen, som er kulturpolitiker fra Telemark.

– Og aller viktigst: ordningene må forlenges! Sem-Jacobsen taler da kampanjen Red Alerts sak, som mener at frilanserne i event- og kulturbransjen nå blir overlatt til seg sjøl.
– De små faller utafor, sier stortingspolitikeren.

Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet er ikke like kritisk som SP til utenlandske eiere, men vil vektlegge begrensninger på utbytte, lønns- og bonusmoderasjon, og dét i alle krisepakker som Stortinget har vedtatt.
– Utenlandske eiere er ikke nødvendigvis et problem så lenge aktiviteten skjer her hjemme og skattepengene ikke forsvinner ut av landet. Dette forventer vi skal være ivaretatt av forskriften og kulturministerens retningslinjer til Kulturrådet som forvalter.

Live Nation har søkt om 25 millioner kroner i denne runden – i tillegg har de flere millionsøknader inne der de helt eller delvis står bak søkerselskapet.

Andre selskap som søker og som har utenlandske eiere i samme bransje, er Timeout Agency, Luger, All Things Live og Nordic Live. Ballade har ikke finrensket hele lista over søkere for å finne alle på lista over 1500 søkere som har utenlandske eiere (søkerlista ligger hos Kulturrådet).

Music Business Worldwide rapporterte tidligere i år at Live Nation Entertainment, hadde 87 millioner dollar i negativ inntekt – på ett kvartal – fordi de tilbakebetaler billettkjøpere samtidig som de taper penger på avlyste arrangement. Dette gjaldt andre kvartal av 2020.

 

Red. anm.: Ballades journalist var tidligere kollega av politiker Åslaug Sem-Jacobsen i NRK, da de var i samme redaksjon fram til 2010.

De største søkerne til kompensasjonsordninga – tap ved avlyst arrangement:
– Stavernfestivalen;
søker om 38, 5 millioner / eid av Mondrian Holding (og Sky festivals, 50/50, etter en rettsavgjørelse tidligere i år).
– All Things Live Norway AS; søker om 38, 4 millioner / eid av danske All Things Live Aps.
– Tons of Rock Festival AS; søker om 36, 2 millioner / eid av Live Nation (aksjemajoritet, svenskeid selskap) samt noen andre eiere.
– Palmesus AS; søker om 35, 2 millioner / eid av Nakatomi Enterprises AS (som igjen eies av Lund Gruppen og Gorilla Holding AS).
– Live Nation AS; søker om 25 millioner / eid av svenske Ema Telstar Gruppen AB.
Kilder: Kulturrådet og Proff.no.

Kompensasjonsordninga for tap ved avlyste arrangement: denne runden som skal deles ut nå gjelder for avlysninger 1. mai–31. august 2020. Regjeringa har fått kritikk for å ikke kompensere for norske artisters og andre «underleverandørers» tap ved arrangement i utlandet, og for å ikke fange opp rettighetshavere, i ordninga.

Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av netto tapte billettinntekter og merutgifter som følger av koronabegrensninger på arrangement. Kompensasjon skal sammen med det faktiske resultatet for alle avlyste og stengte kulturarrangementer ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017-2019.

Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av tapte inntekter, maksimalt 426 593,– for selvstendig næringsdrivende.

Etter kompensasjonsordninga har regjeringa bebudet en stimulansordning, på nær samme størrelsesorden, fra oktober.

Mer om reglene på kulturrådet.no

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Produsent

Nordlysfestivalen

Eksamenskonsulent (førstekonsulent)

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Førstekonsulent (50%) i studieseksjonen

UiB – Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev